Cefixime (DCI)

Синоними: Cephoral (Merck), Oroken (Aventis), Suprax (Lederle).

Лекарствени форми: Tabl. x 200 mg et x 400 mg; Pulvis pro susp. fl. x 50 ml, x 75 ml et x 100 ml (100 mg/5 ml).

Действие: Цефиксим е бета-лактамен антибиотик от групата на цефалоспорините от трето поколение. Има бактерициден тип на действие, който, както и този на другите цефалоспорини, почива върху инхибиция на синтезата на бактериалната стена. Неговият антибактериален спектър на действие обхваща: Gram (+) микроорганизми – пиогенни стрептококи, стрептококи от групите C, F и G, Streptococcus pneumoniae, гонококи, Esch.coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, индол-положителни щамове на Proteus, Providencia, Haemophilus influenzae. Непостоянно чувствителни микроорганизми: Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Serratia marcescens, Yersinia enterocolitica, Acinobacter, Campylobacter jejuni, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis. Резистентни микроорганизми: златисти стафилококи, включително и метицилин-чувствителни, стрептококи от група D, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa.

Максимална серумна концентрация се получава 3 – 4 h след орално приемане. Бионаличността на цефиксим е 50 %. Плазменият му полуживот е между 3 – 4 h. Има сравнително добра проницаемост в тъканите. Не се метаболизира в организма. Елиминира се с урината непроменен в 16 – 20 % от внесеното количество и около 25 % с жлъчката.

Показания: Прилага се при инфекции, причинени от чувствителни към него микроорганизми особено в случаите, когато е възможно или наложително прилагането на орална антибиотикотерапия, главно при: бактериални суперинфекции при остър бронхит или хроничен изострен бронхит; бактериални пневмонии; остри синуити и отити; остри пиелонефрити без уропатии; инфекции на долните пикочни пътища без простатити; гонококов уретрит при мъже.

Особености на приложение и дозировка: при възрастни се прилага по една таблетка от 200 mg през 12 h два пъти дневно. При гонококови уретрити е достатъчна една-единствена доза от две таблетки по 200 mg или 400 mg общо. При болни с напреднала ХБН и при хемодиализирани пациенти се дава само по една таблетка дневно. Антиацидите не намаляват абсорбацията му.

В детска възраст се прилага по 8 mg/kg дневно от суспенсията. Тази доза може да се даде в един прием дневно или по 4 mg/kg/12 h. Суспенсията се приготвя като към флаконите от 100 ml се прибавя 69 ml вода, към тези от 75 ml – 52 ml, а към флаконите от 50 ml – 36 ml вода (100 mg цефиксим в 5 ml от суспенсията).

Деца над 50 kg телесна маса и възраст над 12 години получават дозата за възрастни.

Дозировката на цефиксима в детската възраст в зависимост от телесната маса е представена в таблицата:

Телесна маса

Дневна доза в

на детето в kg

mg

ml

6,25

50

2,5

12,5

100

5

18,75

150

7,5

25

200

10

31,25

250

12,5

37,5

300

15

Странични ефекти

Противопоказания: Свръхчувствителност към цефалоспорини.

: Гастро-интестинални прояви: гадене, повръщане, диспепсия, стомашни болки. Наблюдавани са единични случаи от псевдомембранозен колит. Може да се развие умерено и транзиторно повишение на трансаминазите и алкалната фосфатаза. Понякога се наблюдава леко повишение на уреята и креатинина в кръвта. Алергични прояви – кожни обриви, pruritus, треска – бързопреходна.
 

Реклама