Cefotaxime (DCI)

Синоними: Cefotaxim (НИХФИ), Abricef (Balkanpharma), Cefotaxime (Lek), Claforan (Roussel), Claforan (Jugoremedja), Spirosin (Faran).

Лекарствени форми:

Действие:

При i.m. инжектиране максимална серумна концентрация се получава след 30 min, а при венозно струйно инжектиране – след 5 min. Плаземният му полуживот при i.m. инжектиране е 80 min, а при i.v. – 40 min. С плаземните протеини се свързва в 20 – 40%. Има добра дифузия в бронхиалните секреции, харчките, в изливите в серозните кухини, ликвора, костната тъкан и в простата. Преминава трансплацентарно и слабо в майчиното мляко. Излъчва се главно с урината непроменен и като метаболити.

Показания:

Обичайна дозировка

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към цефалоспорин, през първите три месеца на бременността.
Както другите цефалоспорини.
Прилага се мускулно или венозно в дневна доза 2,0 g, разпределена на два приема. При тежки случаи дневната доза може да се повиши до 3,0 – 4,0 g, разпределена в два приема.
: 2 х 1,0 g/24h.
Прилага се за лечение на уро-генитални инфекции, сепсис, ендокардити, менингити, абдоминални инфекции, тежки вътреболнични инфекции, УНГ инфекции и други причинени от Gram (-) микророганизми, особено при имуносупресирани неутропенични болни, с изключение на тези, причинени от Listeria monocytogenes. Не е оправдано прилагането му при Gram (+) коки или анаероби.
Цефалоспорин от трето поколение, който се отлечава с изключително висока активност срещу причинители на вътреболнични инфекции, причинени главно от Esch.coli, всички видове Proteus , Klebsiella, Serratia. Умерено активен е срещу Pseudomonas aeruginosa и Bacteroides fragilis. Срещу пневмококите и стрептококите е близък по активност на бензилпеницилина.
Amp.x 500mg et x 1,0 g pro inj.i.m. et i.v.; Amp.x 2,0 g pro infuse i.v.
 

Реклама