Cefotetan (DCI)

Синоними: Apacef (ICI), Apatef (Zeneca), Cefotan (Stuart), Cefotetan “Biochmie” (Biochemie).

Лекарствени форми:

Действие:

Плазменият му полуживот е 3 – 4,5 h. С плазмените протеини се свързва 90 %. Има добра дифузия в тъканите и биологичните течности, която позволява 1 – 2 h след инжектирането да се получат високи терапевтични концентрации срещу повечето от чувствителните патогенни причинители в мускулите, кожата, бъбреците, гинекологичната сфера, в средното ухо, мастната тъкан, бронхиалните секреции, асцитната течност и особено в жлъчката. Преминава трансплацентарно и в амнииотичната течност и слабо в майчиното мляко. Не се метаболизира в организма. Излъчва се непроменен, главно с урината до 61 – 81 % и останалото количество с жлъчката.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

При свръхчувствителност към цефалоспорини и пеницилини, при пациенти с хипопротромбинемия и през първите три месеца на бременността
Алергични реакции както при другите цефалоспорини; повишение на трансаминазите и алкалната фосфатаза; хемолиза, неутропения, еозинофилия, позитивиране теста на Кумбс; гадене, повръщане. При венозно инжектиране са възможни тромбофлебити.
Не трябва да се смесва в една спринцовка или в една банка с други антибиотици, в това число и с цефалоспорини! Комбинацията на цефотетан с фуросемид и етакринова киселина е нефротоксична! Комбинацията му с аминогликозиди е нефротоксична!
Апацеф се разтваря във физиологичен разтвор, в разтвор на Хартман или в разтвор на глюкоза.
Прилага се мускулно или бавно венозно два пъти по 1,0 g, а при тежки случаи – два пъти по 2,0 g. При възрастни хора и при болни с ХБН е необходимо дозата да се редуцира в зависимост от степента на гломерулната филтрация.
2 х 1,0 – 2,0 g/24 h i.m., i.v.
Показан е за лечение на тежки инфекции на бронхо-пулмоналната система, на уро-гениталната система, на жлъчно-чернодробната система, на абдоминални инфекции и септични състояния, причинени от Gram (-) микроорганизми.
Цефотетан е цефамицин от ІІІ генерация цефалоспорини. Неговият антибактериален спектър е насочен главно срещу Gram (-) микроорганизми: Eschcoli, Klebsiella, Proteus mirabilis, vulgaris, morganii et rettgeri, Salmonella, Shigella, Haemophilus. Резистентни към него са Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter и Listeria moncytogenes. Активен е също така срещу гонококи и менингококи и някои Gram (+) микроорганизми: стрептококи с изключение на ентерокока, златисти стафилококи и някои бактероиди.
Fl. X 1,0 g t x 2,0 g pro inj. i.m. et i.v.
 

Реклама