Cefpodoxime (DCI)

Синоними: Orelox (Diamant), Cefodox (Roussel), Vantin (Upjohn).

Лекарствени форми

Действие:

Абсорбацията на цефоподоксима е около 40 – 50 % от перорално приетата на гладно доза. Тя се повишава от приемането на храна, поради което се препоръчва приемането на препарата да става по време на хранене. Максимална серумна концентрация се получава 2 – 3 h след приемането. Плазменият полуживот на цефподоксима е средно 2 h и 25 min. нивото на свързване с плазмените протеини е 40%. Цефподоксимът има добра дифузия в белодробния паренхим, в бронхиалната лигавица, в плевралните изливи, сливиците и в интерстициалната течност. Той се метаболизира слабо в организма и 80 % от приетото количество се излъчва в непроменена форма с урината.

Показания:

Особености на приложение и дозировка

При деца от 6 месеца до 12 години се дозира по 10 mg/kg/ 24 h (максимално 200 mg/24 h), разпределена в два приема.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия към цефалоспорини. 
Диспептични прояви – гадене, повръщане, коремни болки, диария. Рядко се наблюдават главоболие, алергични прояви, под формата на пурпура и транзиторни кожни обриви, умерено и транзиторно повишение на аминотрансферазите и на алкалната фосфатаза, леко повишение на уреята и креатинина в серума. Хематологични прояви: тромбоцитопения, левкоцитопения и еозинофилия – рядко.
Не се препоръчва едновременно приемане с антиацидни средства и Н2 –блокери,които намаляват абсорбцията на цефподоксима.
: При ангини и фарингити и при некомплицирани пикочни инфекции се дозира по 100 mg два пъти дневно през 12 h. При остри синуити, гнойни бронхити, ХОББ и пневмонии се прилагат по 200 mg сутрин и вечер. При инфекции на кожата и кожните структури се прилага по 400 mg/12 h.курсът на лечение е 7 до 14 дни. Таблетките се приемат с малко вода по време на ядене. При ХБН с клирънс на креатинина под 0,33 ml/s дневната доза е 200 mg в един прием.
Рецидивиращи ангини и хронични тонзилити, остри синуити, остри и хронични мукопурулентни бронхити, бактериални пневмонии, особени при рискови пациенти, ХОББ по време на инфекциозно-възпалителни тласъци.
Представляват Cefpodoxime proxetil, който след перорално приемане се абсорбира в червата и бързо се хидролизира от неспецифични естерази в цефподоксим. Цефподоксимът е полусинтетичен бета-лактамен антибиотик от групата на цефалоспорините от трета генерация за перорална употреба. Той има бактерициден тип на антибактериално действие, чийто механизъм почива върху инхибиция на синтезата на бактериалната среда. Неговият антибактериален спектър обхваща голям брой Gram (+) и Gram (-) микроорганизми. От Gram (+) чувствителни са: пневмококи; стрептококи от група А, В, С, F и G, а така също Streptococcus mitis, sanguis t salivarius; Propionibacterium acnes; Corynebavterium diphtheriare. От Gram (-): Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitides, Neiseria ganarrhoeae, Esch.coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Providencia, Pateurella multocida. Резистентни на цефподоским са: ентерококи, стафилококи meti-R, Listteria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Clostridim difficile, Bacteroides fragiles.
: Tabl.x 100 mg et x 200 mg.
 

Реклама