Cefprozil (DCI)

Синоними: Cefzil (Bristol-Myers Squibb), Cefzil (Southwood Pharm.), Procef (US).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Заболяване

Доза

Времетраене

(дни)

Възрастни и деца над 13 години

Фарингит/Тонзилит

500 mg/24 h

10

Остър синуит

250 - 500 mg/12 h

10

Остър и обострен

 

хроничен бронхит

500 mg/12 h

10

Неусложнени кожни

 

инфекции

250 - 500 mg/12 h

10

Деца (от 2 до 12 години)

Фарингит/Тонзилит

7,5 mg/kg 24 h

10

Неусложнени кожни

 

инфекции

20 mg/kg 24 h

10

Деца (от 6 месеца до 12 години)

Otitis media

15 mg/kg/12 h

10

Остър синуит

7,5 mg/kg

10

При ХБН с креатининов клирънс под 30 ml/min дозата се намаля наполовина.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се прилага едновременно с аминоглюкозиди – нефротоксичност. Пробенецидът инхибира реналната екскреция на цефзила.

Странични ефекти: Страничните ефекти са леки и обикновено не изискват спиране на лечението.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента.

Дозира се както следва:
За перорално лечение на умерено тежки инфекции с горепосочените микроорганизми.
Представлява широкоспектърен полусинтетичен цефалоспорин за орално приложение. Както другите цефалоспорини, инхибира синтеза на бактериална стена. Той е активен срещу: Gram (+) аероби – Staphylococcus aureus (включително и продуциращите бета-лактамаза щамове), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; Gram (-) аероби – Haemophilus influenzae (вкл. бета-лактамаза продуциращи щамове), Moraxella catarrhalis(включително бета-лактамаза продуциращи щамове). Цефзил е активен и срещу голям брой други микроорганизми in vitro: Enterococcus durans, Enterococcus faecalis, Listena monocytogenes, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus wamen, Streptococcus agaiactiae, Streptococcus (Групи C, D, F, G и Viridans), Citrobacter diversus, Eschenchia coli, Kiebsiella pneumoniae, Neisseria gonorhoeae, Proteus mirabilis, Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp., Prevotella (Bacteroides) melaninogenicus, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., Propionibactenum acnes. Той не е активен срещу метицилин – резистентни стафилококи, ентерококи, Acinetobacter, Enterobacter, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Providencia, Pseudomonas, Serratia и Bacteroides tragilis. След перорален прием се абсорбират 95 %, максимални плазмени концентрации достигат за 1,5 h. Не кумулира. Свързва се в 36 % с плазмените протеини. Плазменият му полуживот е 1,5 часа. При пациенти с ХБН плазменият му полуживот може да се удължи до 5,9 часа, а при чернодробна недостатъчност – се увеличава с 2 h. Излъчва се непроменен предимно с урината в 60 %.
Tabl. x 250 mg et x 500 mg; Pulvis fl. x 50 ml, 75 ml et x 100 ml (125 mg/ml) pro uso interno; Pulvis fl. x 50 ml, 75 ml et x 100 ml (250 mg/5 ml) pro uso interno.
 

Реклама