Cefroxadin (DCI)

Синоними: Oraspor (Novartis).

Лекарствени форми: Caps.x 250 mg et x 500 mg; Tabl.x 250 mg.

Действие:

Цефроксадинът се абсорбира бързо и почти напълно при орално приемане. След 30 – 60 min максималните серумни концентрации достигат средно 9 μg/ml при вземане на една доза от 250mg и 16μg/ml след приемане на 500mg. С плазмените протеини се свързва слабо – около 8%. Плазменият му полуживот е около 1h. Активната субстанция се елиминира през бъбреците във високи концентрации. При нормална бъбречна функция 90% от внесената доза се излъчва през първите 6h с урината под формата на непроменена бактериално активна субстанция. След внасянето на една доза от 500mg Oraspor началната концентрация на урината в урината надминава често 2000μg/ml 6g 100μ/ml.

Показания: При възрастни се прилага за лечение на ото-рино-ларингологични и дълбоки респираторни инфекции, инфекции на бъбреците и пикочните пътища, инфекции на кожата и меките тъкани.

При деца над 1 година се прилага за лечение на синуити, тонзилити и фарингити, причинени от бета-хемолитични стрептококи, а така също и при пикочни инфекции.

Особености на приложение и дозировка:

При деца над 1 година при синузити, тонзилити и фарингити, причинени от бета-хемолитични стрептококи се дозира по 25mg/kg/24h, разпределане в 2 приема. При инфекции на пикочните пътища се прилага по 12,5 mg/kg/24h, разпределена в 2 приема.

При ХБН се налага редуциране на дозиравката когато креатининовия клирънс е по-нисък от 0,33ml/s – инициалната доза и последващата поддържаща доза е 250 mg. При клирънс под 0,16 ml/s началната доза е 250 mg, а поддържащата 125 mg.

Таблетките и капсулите се приемат без да се дъвчат по време на хранене или междунахранванията с достатъчно количество течности.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към цефалоспорин, през първите три месеца на бременността. Макар че ораспор преминава в майчиното мляко, не съществува риск от нежелани ефекти при кърмачето, тъй като концентрациите са слаби.
Изключително рядко се наблюдават гастро-интестинални прояви и кожни алергични реакции. Наблюдавани са изолирани случаи на еозинофилия.
При възрастни и деца над 40kg се прилага при инфекции на бронхо-пулмоналната системи и инфекции на кожата и мекоти тъкани в дневна доза 0,5 – 2,0g разпределена в 2 приема. При леки пикочни инфекции се прилага по 250 – 500 mg 2 пъти дневно. При тежки икнефкции на бъбреците и отводящите пикочни пътища, причинени от по-слабо чувствителни микроорганизми дозата може дасе увеличи на 0,5 – 1,0g 2 пъти дневно.
Цефроксадинът е синтетичен цефалоспорин, предназначен за орална употреба. Има бактерициден тип на бактериалн одействие. Неговият широк натибактериален спектър покрива in vitro Gram (+) и Gram (-) микроорганизми, включително и пеницилиназапродуциращи стафилококи и други микроорганизми, които обрузуват бета-лактамази. Особено чувствителни са следните микроорганизми: Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, Neisseria meningitides,Neisseria gonorrhoeae, Esch.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Shigella, Salmonella, по-голяма част от щамовете на Haemophilus influenzae и някои индолпозитивни щамове и протеус. Streptococcus faecalis е средно чувствителен, докато Pseudomonas, Enterobacter cloacae и Serratia са резистентни. Той е ефикасен, даже и в ниски дози, при генерализирани инфекции.
 

Реклама