Cefsulodine (DCI)

Синоними: Monaspor (Roche), Pyocefal (Takeda).

Лекарствени форми:

Действие:

Плазменият му полуживот e 1,85h. С плазмените протеини се свръзва в 15%. Терапевтични концентрации се установяват в кожата и подкожната тъкан, мускулите, в жлъчката, перитонеален ексудат и в церебро-спиналната течност при менингити. Не се метаболизира в организма. В 70% от приетата доза се излъчва под активна форма с урината.

Показания:

Обичайна дозировка

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към цефалоспорини.
Както другите цефалоспорини.
Прилага се мускулно или венозно в дневна доза 3,0 – 4,0 g, разпределена в 2 – 4 приема. При по-тежки инфекции дневната доза се повишава до 6,0 g. При деца и кърмачета се прилага при по-леки инфекции по 50 mg/kg дневно, а при по-тежки случаи по 100 mg/kg/24h, разпределена в три апликации.
: 3,0 – 4,0 g/24h, разпределена в 2 – 4 приема.
Прилага се при уроинфекции, причинени от Pseudomonas aeruginosa, включително и при резистентните на карбеницилин, азлоцилин и аминогликозиди щамове, а така също при пневмонии, мукопуролентни бронхити, инфекции на костите и меките тъкани, менингити и сепсис, причинени от Pseudomonas aeruginosa.
Цефалоспорин от трето поколение с тесен антибактериален спектър и с много висока антивност срещу Pseudomonas aeruginosa, включително и щамове, резистентни на азлоцилин и аминогликозиди. Освен това той е активен срещу стрептококи с изключение на стрептококи от група D, стафилококи, с изключение на meti-R, пневмококи и Neisseria.
Fl.x 500 mg et 1,0 g Cefsulodine + amp.x 3,0 ml разтворител pro inj.i.m.;Fl.x 500 mg et 1,0 g Cefsulodine + amp.x 5 ml et 10 ml разтворител pro inj.i.v.; Fl.x 2,0 g Cefsulodine + amp.x 40 ml разтворител pro infus.i.v.
 

Реклама