Ceftibuten (DCI)

Синоними: Cedax (Schering-Plough).

Лекарствени форми: Caps. x 400 mg; Susp. fl. x 30 ml (36 mg/ml).

Действие: Ceftibuten е полусинтетичен цефалоспорин от трета генерация за орално приложение. Неговото бактерицидно действие е свързано с инхибиране синтезата на стената на бактериалната клетка. Той е силно устойчив към бета-лактамазите. Много от произвеждащите бета-лактамази микроорганизми, които са резистентни на пеницилина или към други цефалоспорини, могат да бъдат повлияни от Ceftibuten. Той е силно устойчив към пренесени с плазмиди пеницилинази и цефалоспоринази. Както и другите бета-лактамни антибиотици, седакс не може да бъде използван срещу резистентни към бета-лактами видове, когато тази резистентност се дължи на общи механизми, като пропускливост или на свързващи се с пеницилина протеини. Чувствителни на Ceftibuten са:

  • Gram (+) микроорганизми – Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae (с изключение на резистентните към пеницилин щамове).

  • Gram (-) микроорганизми – Haemophilus influenzae (бета-лактамаза (+) и (-) щамове), Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis (повечето от които са бета-лактамаза положителни), Esch. coli, Klebsiella, Proteus (индол-положителни щамове), Providentia, Enterobacter, Salmonella, Shigella.

Резистентни

При орално приложение седакс се абсорбира над 90 % от приетата доза. Максимална плазмена концентрация се достига 2 – 3 h след орално приемане. С плазмените протеини се свързва 62 – 64 %. Не се метаболизира в организма. Плазменият му полуживот варира от 2 до 4 h. Ceftibuten има добра и бърза проницаемост в телесните тъкани и биологичните течности. Концентрацията му в урината е равна или по-висока от плазмената. Прониква в течността на средното ухо и достига приблизително еднаква или по-висока концентрация от тази на кръвта. Висока концентрация достига и в белите дробове и бронхиалните секрети. При болни с ХБН плазмения му полуживот се удължава. Около 65 % от приетата доза преминава през диализната мембрана.

Показания

  • За лечение на долните дихателни пътища при възрастни – остър и хроничен изострен бронхит, пневмонии.

  • Инфекции на бъбреците и пикочните пътища при възрастни и деца.

  • За лечение на ентерити и гастро-ентерити у деца, причинени от Salmonella, Shigella или Esch. coli.

Особености на приложение и дозировка

В детска възраст се прилага по 9 mg/kg дневно, максимално 400 mg дневно от суспенсията. Суспенсията се приготвя като във флакона се прибавя 25 ml вода, разделена на две части. След всяко прибавяне на вода флакона се разклаща енергично до пълно разтваряне на праха.

Странични ефекти:

Противопоказания

: Свръхчувствителност към цефалоспорини, бременност.
Наблюдаваните странични ефекти са слаби, с много ниска честота и транзиторни. Най-често се наблюдават диспептични прояви, гадене, повръщане, абдоминални болки, диария. Главоболие е наблюдавано в около 2 % от лекуваните. Изключително рядко е наблюдавано транзиторно повишение на аминотрансферазите и LDH.
: При възрастни се прилага по 400 mg дневно в един прием в продължение на 7 - 10 дни. При инфекции, причинени от Streptococcus pyogenes лечението трябва да продължи най-малко 10 дни. При болни с ХБН дозировката се редуцира съобразно стойностите на креатининовия клирънс. При клирънс 0,8 – 0,5 ml/s се дозира по 200 mg/24 h, а при клирънс от 0,48 – 0,08 ml/s – по 100 mg/24 h. При пациенти, включени в програма на хрониодиализа, в края на всяка диализа се дават по 400 mg седакс. Капсулите се приемат с малко вода, независимо от приемането на храна.
: - За лечение на инфекции на горните дихателни пътища като фарингити, скарлатина при възрастни и деца и при otitis media acuta при деца.
на Ceftibuten са: Campylobacter и Yersinia.
 

Реклама