Ceftizoxime (DCI)

Синоними: Cefizox (Aventis)

Лекарствени форми: Fl. (сухи) x 1,0 g pro inj. i.m. et i.v.; Fl. x 1,0 g (4 ml) pro inj. i.m. + amp. x 4 ml Sol. Lidocaini 1 %.

Действие: Цефтизоксимът е бета-лактамен антибиотик от групата на цефалоспорините от трета генерация. Има бактерициден тип на действие и широк антибактериален спектър, който обхваща: Esch.coli, Citrobacter, Shigella, Proteus mirabilis, индол (+) щамове на Proteus, Providencia, Klebsiella pneumoniae, Serratia, Enterobacter cloacae, Yersinia enterocolitica, пиогенни стрептококи от група А, стрептококи то групите В, С и G, пневмококи, чувствителни на метицилин стафилококи, Haemophilius inflienzae, менингококови и гонококи. Непостоянно чувствителни са: Pseudomonas aeruginosa – само 25 % от щамовете (MIC < 8 µg/ml), Acinetobacter, Alcaligens faecalis, Clostridium perfringers, Bacteroides fragilis, Fusobacterium. Резистентни (MIC > 32 µg/ml) са: стрептококите от група D, Pseudomonas maltophilia, meti-R стафилококи и Listeria monocytogenes.

При приложение на 1,0 g цефтизоксим максимална плазмена концентрация се получава след 30 – 60 min при мускулно инжектиране, а при венозно – веднага. Цефтизоксимът прониква добре в тъканите на коремните органи и таза, в плеврата и бронхиалните секрети, в жлъчния мехур, матката и простатата. Дифузията му е слаба в сърдечния мускул, в нормалната гръбначномозъчна течност и в майчиното мляко. Максималните концентрации, измерени в цереброспиналната течност при менингити са в зависимост от инжектираната доза и от степента на възпалението на менингите. Те са най-често от порядъка на 6 – 10 µg/ml при венозно инжектиране. Тези концентрации са по-високи от MIC на чувствителните микроорганизми, най-често отговорни за менингитите. С плазмените протеини се свързва около 31 %. Елиминира се непроменен с урината, като 60 % от внесената доза се екскретира до 2 h след инжектирането.

Показания: Прилага се за лечение на тежки инфекции, причинени от чувствителни към него микроорганизми – абдоминални инфекции, перитонити, пелвиоперитонити, холецистити, плеврити, емпиеми на плеврата, абсцедиращи пневмонии, менингити с изключение на причинените от Listeria monocytogenes, ендокардити, пикочни инфекции.

Особености на приложение и дозировка: При средно тежки инфекции се прилага по 1,0 g на всеки осем часа или 3,0 g/24 h i.m. или i.v. При некомплицирани инфекции на бъбреците и пикочните пътища е достатъчна дневна доза от 2,0 g. При много тежки случаи, например ендокардити, дневната доза може да се повиши на 6,0 g. При лечението на бактериални менингити се прилага по 100 mg/kg/24 h. При болни в стадии на ХБН дозировката се намалява съобразно стойностите на креатининовия клирънс. При хемодиализирани пациенти по 500 mg на всеки 24 или 48 h. При деца и кърмачета се дозира по 50 mg/kg/24 h, разпределена в 3 инжекции. При тежки инфекции дозата може да се увеличи до 100 – 150 mg/kg/24 h, а при бактериални менингити до 150 – 200 mg/kg/24 h. На новородени се прилага по 150 mg/kg/24 h в 3 инжекции.

Особености на употреба: За мускулно приложение ампулата от 1,0 g цефизокс се разтваря с 4 ml 1 % разтвор на лидокаин или с вода за инжекционни разтвори. За венозно приложение 1,0 g цефизокс се разтваря с 10 ml 0,9 % разтвор на натриев хлорид или с вода за инжекционни разтвори и се инжектира венозно бавно – за 5 min, или във венозна перфузия, като се разрежда в банка с физиологичен разтвор или 5% глюкоза. Разтворът не бива да се смесва в една спринцовка или флакон с други антибиотици. Приготвените разтвори за венозна перфузия са стабилни в продължение на 24 h при температура 25о С при защита от светлина.

Взаимодействие с други лекарства: При еднократно приложение пробенецидът забавя значително излъчването на цефтизоксима с урината.

Странични ефекти: Рядко се наблюдават кожни прояви: макуло-папулозен обрив, еритродермия, pruritus. Също рядко се срещат синкопални прояви, треска, диспептични прояви, главоболие, повишение на трансаминазите и алкалната фосфатаза, нефротоксичност, еозинофилия.

Противопоказания: Свръхчувствителност към цефалоспорини, бременност, лактация. Внимателно трябва да се прилага при чернодробна недостатъчност и ХБН.

 

Реклама