Ceftriaxone (DCI)

Синоними: Rocephine (Roche), Longacef (Galenika), Cefaxone (Lupin).

Лекарствени форми: Rocephine – fl.x 250 mg, x 500 mg et 1,0 g Ceftriaxone + amp.x 2 ml et 3,5 ml Sol.lidocaini 1% pro inj.i.m.,fl.x 250 mg, x 500 mg et x 1,0 g Ceftriaxone + amp.x 5 ml et x 10 ml Aq.destil.steril.pro inj.i.v.,fl.x 2,0 Ceftriaxone + amp.x 40 ml Sol.Na chlorati 0,9%; Longacef – amp.x 250 mg et x 1,0 g; Cefaxone – fl.x 250 mg, x 500 mg et 1,0.

Действие:

След мускулно инжектиране цефтриаксонът има бионаличност близка до 100%. Плазменият му полуживот е дълъг – 8h. С плазмените протеини се свръзва в 80 – 95%. Цефтриаксонът се метаболизира слабо в организма. Елиминира се около 60% през бъбреците чрез гломерулна филтрация и около 40% от внесената доза с жлъчката , като 90% от внесеното количество се излъчва за 48h.

Показания:

Обичайна дозировка

Особености на приложение и дозировка:

В детска възраст се прилага в дневна доза 50 – 75 mg/kg, максимално до 2,0 g дневно, разпределена в два приема. При менингити може да се приложи до 100 mg/kg/24h, без да се надвишава 4,0 g/24h, разпределена през 12h.

Особености на употреба :

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към цефалоспорини, през първите три месеца на бремеността.
Алергични реакции: екзантеми, алергични дерматити, уртикария, pruritus, erythema multiforme. Гастро-ентистинални прояви: диарии, гадене, повръщане, стоматити, глосити. Хематологични промени:еозинофилия, левкоцитопения, тромбоцитопения, хемолитична енемия. Повишение на трасаминазите, повишение на серумния креатинин.
За мускулно приложение една ампула роцефин от 250 или от 500 mg се разтваря в 2 ml 1% разтвор на лидокаин, а ампула от 1,0g се разтваря в 3,5 ml 1% разтвор на лидокаин. За венозно приложение 250 и 500 mg се разтваря в 5 ml стерилна дестилирана вода, а 1,0 g – в 10 ml. За венозна капков аинфузия 2,0 g роцефин се разтваря в 40 ml физиологичен разтвор или в 5% разтвор на глюкоза. Разтворите се приготвят ex tempore.
Лечението се провежда с дневна доза 1,0 – 2,0 g мускулно или венозно, разпределена в дав приема. При особено тежки случаи дневната доза маже да се повишидо 4,0 g. Курсът на лечение трае 7 – 14 дни.
Прилага се главно за лечение на тежки инфекции, причинени от Gram(-) аеробни бактерии, резистентни на други антибиотици: сепсис, менингити,тежки инфекции, инфекции при имуносупресиранинеутропенични болни, инфекции на костите, ставите и меките тъкани, абдоминални инфекции, генитални инфекции, включително гонорея. : 1,0 – 2,0 g/24h, а при тежки случаи 4,0 g/24h, разпределена в два приема.
Дългодействащ широкоспектърен цефалоспорин за парентерална употреба, който, както и останалите цефалоспорини от трета генерация се характеризира с много добра тъканна проницаемост, включително и в ликвора, със забележителна поносимост и с устойчивост към бета-лактамази. Той действа на Gram (+) микрорганизми: хемолитични и зеленещи стрептококи, златисти стафилококи, кростридии и други и на голям брой Gram (-) бактерии: менингококи, гонококи, индол-позитивни щамове на Proteus, Esch.coli, H.influenzae, Klebsiella, Shigella, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter.
 

Реклама