Cefuroxime (DCI)

Синоними: Zinacef (Glaxo), Zinnat (Glaxo), Elobact (Cascan), Elobact (Cascapharm), Cepazine ( Clin Midy), Curoxime (Labaz), Vekfazolin (Faran), Kefurox (Lilly), Axetine (Medochemie), Anaptivan (HELP).

Лекарствени форми: Zinacef - fl.x20 ml = 750 mg pro inj.i.m.et i.v.,fl.x 30 ml = 1,5 g pro infuse i.v.; Zinnat – film-tabl.x 125 mg, x 250 mg et 500 mg per os; Elobact – film-tabl.x 125 mg, x 250 mg et 500 mh; Cepazine - tabl.x 125 mg et 250mg; Curoxime – fl.x 250 mg, x 750 mg et x 1,5 g; Vekfazolin – amp.x2 ml = 750mg; Kefurox - fl.x 750 mg et x 1,5g; Axetine - fl.x 250 mg et x 750 mg; Anaptivan – fl.x 750mg.

Действие

След орално приемане на Cefuroxime axetil (Zinnat Elobact, Cepazine) естерната връзка се хидролизира от неспецифичните естерази на чревната мукоза. Наличието на храна увеличава значително бионаличността на цефуроксима, поради което се препоръчва приемането му да става15 до 30 min след нахранване. При перолно приемане на 250 mg цефуроксим след нахранване пикова серумна концентрация от 4,6 μg/ml се получава 2 - 3 h. След мускулно инжектиране резорбцията е бърза и пълна. След i.m. инжектиране на 750 mg максимална серумна концентрация от 30 μg/ml се достига след около 30 - 60 min. След венозно приложение на 750 mg цефуроксим се достигат серумни концентрации от 53 до 73 μg/ml. Плазментият му полуживот при орално приемане е 1,2 h, след i.m. инжектиране - 65 до 83 min, а след венозно – 62 до 66 min. При деца плазменият му полуживот е близък до този на възрастните, но при новородени до 3 седмици е значително удължен – средно 243 min. С плазмените протени се свързва в 33%. Цефуроксим има добра дифузия и широко разпределение в тъканите и биологичните течности: жлъчката, бронхиалните секреции, костната тъкан, ставите и сърцето, очите, в интерстициалния сектор и кожата. Преминава лесно плацентарната бариера. В церебро-спиналната течност преминава само при възпалени менингити. Цефуроксим не се метаболизира в организма. Екскретира се изцяло през бъбреците чрез гломерулна филтрация и тубулна секреция в активна форма.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Страничин ефекти:

Противопоказания:

Алергия към цефалоспорини, през първите 3 месеца на бременността.
Алергични реакции, гастро-интестинални прояви, включително и псевдомембранозен колит – много рядко , неутропения, повишение на трансаминазите и серумния билирубин – транзиторно, болезненост при мускулно инжектиране, тромбофлебити – при венозно инжектиране. Рядко тези странични ефекти налагат прекъсване на лечението.
Да не се смесва в една спринцовка заедно с аминогликозидни антибиотици!
За мускулно приложение 750 mg цинацеф се разтваря в 3 ml стерилна дестилирана вода. За венозно приложение 750 mg цинацеф се разтварят в 6 ml дестилирана вода, а 1,5 g се разтваря в 15 ml вода. За венозна инфузия 1,5 g цинацеф се разтваря в 50 ml дестилирана вода и инфузията продължава 30 min. Таблетки се приемат 15 – 20 min след нахранване.
Лечението се провежад обикновено с дневна доза 1,5 – 3,0 g венозно или мускулно, като при тежки инфекции дневната доза може да се повиши до 6,0 g дневно. На кърмачета над 3 месеца и малки деца цефуроксимът се прилага мускулно или венозно по 30 – 100 mg/kg/24h, разпределена в 3 – 4 апликации. При бактериален менингит се прилага в по-висока доза - 200 mg/kg/24h. Per os се прилага при възрастни по 250 – 500 mg/24h. При неусложнена гонорея се прилага еднократна доза от 1,0 g per os. На деза се пирлага по 125 mg/12h.
2,0 – 3,0 – 6,0 g/24 h.
Прилага се при инфекции на бронхопулмоналната ситема: бактериални пневмонии, инфектирани бронхиектазии, белодробни абцеси. При инфекции на бъбреците и пикочните пътища: остри и хронични изострени пиелонефрити, уросепсис. Инфекции на ставите и костите – септични артрити, остеомиелити. Абдоминални инфекции – перитонити, пелвиоперитонити. Инфекции на меките тъкани. Септицемии, менингити, гонорея, ендокардити.
: Цефуроксим е бактерициден цефалоспоринов антибиотик от втора генерация. Отпуска се под формата на натриев асол за парентерална употреба и под формата на Cefuroxime axetil за перорална употреба. Той е активен срещу редица Gram (+) и Gram(-) микроорганизми: златисти стафилококи чувствителни или нечувствителни на пеницилин, но не meti-R; стрептококи с изключение на група D; пневмококи; Corynebacterium; клебсиела; Esch.coli; Proteus mirabilis et rettgeri; Providencia; кростридии, салмонели; шигели; менингококи, гонококи, включително и бета-лактамаза продуциращи щамове; Haemophilus influenzae.
 

Реклама