Celiprolol (DCI)

Синоними: Celectol (Rorer SA), Selectol (Upjohn).

Лекарствени форми: Tabl. x 200 mg.

Действие: Селипрололът свързва активността на един кардиоселективен бета-1-блокер с активността на бета-2-агонист. Към тези му ефекти се прибавя и слаб ефект на алфа-2-блокер. Тези свойства на препарата обясняват неговото периферно съдоразщиряващо действие, отсъствието на бронхоспастичен ефект и слабото забавяне на сърдечната честота. Селипрололът няма мембраностабилизиращ ефект. Той не притежава директен кардиодепресивен ефект. Селипрололът намалява общото периферно съдово съпротивление. Той не променя серумните нива на инсулина и глюкозата при диабетици, нито нивото на общия серумен холестерол. Повишава нивото на HDL холестерола, а намалява концентрация на серумните триглицериди. Не намалява бъбречния кръвоток. Има подчертано антихипертензивно действие.

Показания: Прилага се дълготрайно лечение на АХ, независимо от типа на тежестта. За профилактика на ангинозните пристъпи при стабилна хипертензия.

Обичайна дозировка: 1 – 2 x 200 mg/ 24 h.

Особености на приложение и дозировка: Лечението се започва с 1 таблетка от 200 mg сутрин, за предпочитане преди закуска. В зависимост от терапевтичния отговор тази доза може да се увеличи на 400 mg, даже на 600 mg дневно. При необходимост може да се комбинира с други антихипертензивни средства и по специално с диуретик.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се комбинира с калциеви антагонисти от верапамилов тип. Не е желателно едновременното му приложение с амиодарон. При едновременно приложение с алуминиев хидроксид се намалява абсорбцията на селипролола.

Странични ефекти: Може да се наблюдават гастроинтестинални смущения, гастралгии, гадене, повръщане, диария, астения – в началото на лечението, перестензии по крайниците, синдром на Raynaud. Макар и рядко, може да се развият тежка брадикардия, AV блок, хипотензия, сърдечна недостатъчност, хипогликемия.

Противопоказания: Декомпенсирана сърдечна недостатъчност, AV блок II и III степен, брадикардия под 50 удара в минута, бременност и лактация. 

 

Реклама