Cetremide ( DCI )

Синоними: Cetavlon ( Zeneca ).

Лекарствени форми: Sol. alcohol. 0,5 % fl. x 100 ml et x 500 ml; Sol. concentr. 20 % fl. x 500 ml et x 1000 ml; Greme 0,5 % tuba x 80,0 g.

Действие: Цетремидът е антисептик от групата на четвъртичните амониеви бази. Съчетава антисептичната активност и детергентни свойства. Бактерицидното му действие е насочено главно срещу Gram (+) микроорганизми. Не е активен срещу Pseudomonas. Има слабо фунгицидно действие in vitro. Прониква в повърхностния слой на епидермата. На нивото на гастроинтестиналния тракт се абсорбира много малко, повече от 92 % от приетата доза се открива във фекалиите. Както останалите кватернерни амониеви съединения Цетремидът се инактивира от анйонни съединения (сапуни ), от твърди води, белтъчни и органични материи – кръв, гной, целулоза, памук и други. Препаратът не е адаптиран за дезинфекция на хирургични материали.

Показания: За антисептична обработка на оперативното поле преди хирургични интервенции, обработка на повърхностни рани и изгаряния, за лечение на кожни заболявания, инфектирани или при риск от инфекция.

Особености на приложение и дозировка: Алкохолният разтвор от 0,5 % се използува за локално приложение при предоперативна обработка на оперативното поле, за антисепсия на повърхностни рани и по-леки изгаряния и за лечение на инфектирани кожни заболявания чрез намазване със стерилни тампони. Концентрираният 20 % разтвор трябва винаги да се разреди ex tempore преди употреба. За приготвяне на 1 % разтвор 50 ml се разреждат в 1000 ml стерилна вода, а за приготвяне на 0,1 % разтвор – 5 ml в 1000 ml. Кремът се прилага главно за лечение на инфектирани кожни заболявания, особено покрити със струпеи, като се намазва в тънък слой. За да се избегнат системни странични ефекти, препаратът не бива да се прилага върху обширни повърхности от наранена кожа, особено при изгаряне, под оклузивна превръзка, при недоносени и кърмачета.

Странични ефекти: Редки случаи на контактна екзема, риск от системни ефекти при третиране на обширни повърхности.

Противопоказания: При алергия към препарата. Не бива да се прилага върху мукози, особено генитални (риск от ерозивни вагините и баланити), очите, ушния канал при перфорация на тъпанчето.

 

Реклама