Chinidin (DCI)

Синоними: Chinidium sulfuricum (Balkanpharma), Chinidin Retard (Balkanpharma), Longacor (Nativelle), Kinidin Duriles (Astra), Quinidurule (Astra-France), Kinichron Retrad (Rorer), Quinidex Extentabs (Robins), Chinidin Retard-Isis (Isis Pharma), Optochinidin sulfuricum Buchler (Marion Merrell), Cardioquin (Berlex), Quinidine (Lilly).

Лекарствени форми:

Действие: Х

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства: Х

Странични ефекти:

Противопоказания: С

ръхчувствителност към хинидин, изразена кардиомегалия, тежка застойна и хиподебитна СН, синдром на болния синусов възел, удължен QT интервал, SA, AV или вътрекамерен блок, тежки чернодробни заболявания.
Реакции на свръхчувствителност – втрисане, уртикария, ексфолиативен дерматит, световрътеж, шум в ушите, тромбоцитопенична пурпура, агранулоцитоза, бронхиална астматично реакция, сърдечно-съдов колапс. Разширение на QRS комплекса с 25% над изходната стойност, удължаването QT интервала или вътрекамерен блок, които налагат спиране на лечението. Може да се наблюдава увеличение на синусовата честота поради антихолинергичния ефект на хинидина. Описани са случаи на камерна тахикардия тип torsade de pointe в резултат на проаритмичния ефект на хинидина.
инидинът повишава плазменото ниво на дигоксина и може да ускори развитието на дигиталисова интоксикация, поради което при едновременно приложение е необходимо да се намалят дозите на сърдечния гликозид. Може да засили ефектите на антихипертензитивните средства, на бета-блокерите и на кумариновите антикоагуланти. При хипокалиемия активността на хинидина намалява.
При камерни и надкамерни екстрасистоли с еназначава в доза 200 mg/6h. Първата доза е винаги по-малка – 100 – 200 mg, за изпитване на чувствителността. При пристъпно предсърдно мъждене (FA) се дозира по 200 mg през 2 h по обща дневна доза не повече от 2,4 g. При FA без значими хемодинамични промени лечението се провежда по 200mg на 6 h. Противорецидивното лечение може да се проведе с хинидин (3 – 4 таблетки) или хинидин ретард по 3 таблетки дневно. При деца с едозира по 10-60 mg/kg/24h.
800 mg/24h.
Прилага се за възстановяване на нормалния синусов ритъм при пристъпно предсърдно мъждене, за лечение на надкамерни и камерни екстрасистоли и като противорецидивен медикамент при пациенти с рецидивиращи тахикардии и тахиаритмии.
инидинът забавя скоростта на бързия ток на навлизане на Na+ в сърдечната клетка и намалява максималната скорост на деполяризация. Нарушава реполяризацията, което води до удължаване на ефективния рефрактерен период. Намалява скоростта на провеждане и възбудимостта на камарната мускулатор. Прагът на възникване предсърдно и камерно мъждене и трептене се повишава. Премахва аритмии, които възникват както по re-entry механизъм, така и чрез повишенектопичен автоматизъм. Има добра и умерено бърз аентерална резорбция. Плазмените терапевтични концентрации се достигат за 1- 3h и са между 2 – 5mg/ml. Продължителността на действие при перорален прием е 6 - 8 h. Приложен венозно им анезабавно начало на действие, а мускулно за 60 – 90min. При парентерално приложение има продължителност на действие 6 - 8 h. Плазменият му полуживот е 6 - 7 h. Свързва се с плазмените протеини в 80%. Около 80% от него се метаболизира в чарния драб, а 20% се излъчв анепроменен през бъбреците. Преминава през плацентата и в майчиното мляко.
Tabl.x 200 mg; Tabl.retard x 250 mg; Amp.x 800 mg/10 ml.
 

Реклама