Chlophadon (Sopharma), Combipres (Boehringer Ingelheim)

Лекарствени форми: Chlophadon – tabl. = Clonidin 0,15 mg + Chlortalidone 20 mg; Combipres – tabl. = Clonidin 0,1/0,2/0,3 mg + Chlortalidone 15 mg.

Действие: А

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, болни с депресия, тежка мозъчна атеросклероза, употреба на алкохол.
В началото сухота в устата, сънливост, главоболие, отпадналост, запек. Те са обикновено транзиторни.
Не се прилага едновременно с антидепресанти и с големи дози невролептици.
Лечението се започва обикновено с по 1 таблетка три пъти дневно. При незадоволителен ефект дозата може да се увеличи постепенно до осем таблетки дневно, разпределени в 3 – 4 равни приема. След постигане на оптимален ефект дозата се намалява постепенно да поддържаща – 1 – 2 таблетки дневно.
3 х 1 таблетка дневно.
Прилага си при всички форми и стадии на хипертонична болест и на симптоматичните хипертонии особено при незадоволителен ефект от други антихипертензивни средства.
нтихипертензивното действие на препарата се обуславя от сумираните ефекти на клонидина и хлорталидона. Клонидинът понижава възбудимостта на симпатикусовите ядра в главния мозък и намалява сърдечния дебит. Хлорталидонът има натриуретично и диуретично действие, което намалява натриевото съдържание в гладкомускулните клетки на съдовата стена и понижава чувствителността към вазопресорните въздействия на катехоламините, ангиотензина и други.
 

Реклама