Chlordiazepoxide ( DCI )

Синоними: Elenium ( Ciech Polfa ), librium ( Roche ), Radepur ( Europharm ).

Лекарствени форми: Elenium - tabl. x 5 et x 10 mg, amp. x 100 mg pro inj. i.v. et i.m.;Librium – drag. x 5 mg et x 10 mg, tabl. x 25 mg; Radepur – drag. x 10 mg.

Действие:

Показания: - В невро-психиатричната практика при неврози с безпокойство, страх тревога, вътрешна напрегнатост.

- Активна дуоденална и стомашна язва, дуоденити; функционални неврози на храносмилателната система – dyskinesia duodeni, colon irritabile, oesophagospasmus, функционални неврози на сърдечно-съдовата система; тиреотоксикоза, като спомагателно средство.

- Климактерични разстройства.

Обичайна дозировка: 15 – 40 mg/24 h, разпределена в 2 – 3 приема.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, кьрмене, тежки чернодробни и бъбречни заболявания, водачи на моторни превозни средства и работеши с опасни машини и съоражения.
Сънливост, свтовъртеж, отпадналост, глвоболие, неувереност в походката, сърбеж, гадене, запек, менструални смущения, понижено либидо, кожни алерични обриви.
Не се препоръчва едновременното им приложение с невро-мускулни миорелаксанти и невролептици, инхибитори на моноаминооксидазата и алкохол.
Обикновено лечението се провежда с перорално проложение на препарата, като се започва с малки дози – 5 – 10 mg дневно и при необходимост дозата се повишава постепенно до 15 – 40 mg дневно. При прекратяване на лечението дозировката се намалява постепенно. В психиатричната практика се използват по-високи дози – до 100 mg дневно, разпределени на 2 – 3 приема. При необходимост от бърз и силен ефект се прилага перентерално или мускулно по 50 – 100 mg, като разтворът се приготвя ex tempore. В детската възраст се прилага над 6 години по 5 mg два до 4 пъти дневно peros.
Хлордиазепоксидът притежава характерните за бензодиазепиновите транквилизатори ефекти: анксиолетичен, еухипнотичен и миорелаксиращ. Той усилва ГАМК- медиацията, като се свързва със специфичните бензодиазепанови рецептори, локализирани в постсинаптичния ГАМК-А- рецепторен комплекс. Аксиолептичният му ефект се изразява в отстраняване на неспокойствието, повишената раздразнителност и страховата напрегнатост и в подобряване на настроението и овладяване на емоционалните реакции. Потенцира действието на болкоуспокояващите средстава, разхлабва мускулатурата и потиска перисталтиката на храносмилателния тракт. Улеснява заспиването и потенцира действието на сънотворните средства. Има добра и бърза ентерална резорбция. Преминава диаплацентарно. Излъчва се предимно с урината.
 

Реклама