Chlormethine (DCI)

Синоними: Mustargen (MSD), Caryolisine (Delagrange), Mechlorethamini hydrochloridum.

Лекарствени форми

Действие:

След венозно инжектиране, хлорметинът се трансформира бързо в азаридинов йон (azaidinium). Той се елиминира от кръвта за няколко минути. Един съвсем малък процент от внесената доза се екскретира с урината в непроменен вид.

Показания

Странични ефекти: Има силно дразнещо действие върху кожата и лигавиците. При излизане на разтвора навън вената може да доведе до тежка некроза!!! В такъв случай в тъканите незабавно трябва да се инжектира изототоничен разтвор на натриев тиосулфат и да се постави: левкоцитопения с гранулоцитопения, тромбоцитопения, анемия. Стомашно-чревни прояви: гадене, повръщане загуба на апетит. Може да се развие олиго-или аменорея, азооспермия. Наблюдавани са хромозомни аберации.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се смесва в една спринцовка или банка с други медикаменти.

Противопоказания: Свръхчувствителност към мустарген, костномозъчна хипоплазия, бременност, интеркурентни инфекции, при кахексия, в терминалния стадий на заболяването, тежки чернодробни, бъбречни и сърдечни увреждания.

Особености на приложение и дозировка

Прилага се обикновено за комбинирана полихимиотерапия в двуседмичната схема МОРР:

  • Mustargen (Caryolysine) по 6 мг.м2 i.v. – първия и осмия ден;

  • Oncovin (Vincristin) по 1,4 mg/m2 i.v. – третия и десетия ден;

  • Procarbasin (Natulan) по 100 mg/m2/24h per os ежедневно;

  • Prednisolon по 60 mg/24h per os – ежедневно.

След свуседнично лечение се прави почивка от две седмици, след което цикълът се повтаря. Паузата между два цикъла може да се сукрати до 7 дни. Провеждат се общо 6 цикъла, което прави един терапевтичен курс.

Разтворът за венозно инжектиране се приготвя ex tempore, като флаконът се разтваря със стерилна дестилирана вода или изотоничен разтвор на натриев хлорид с разчет 1ml разтвор да съдържа 1mg мустарген. Разтворът допълнително се разрежда с 250ml физиологичен разтвор. Инжектирането трябва да стане незабавно, тъй като разграждането на хлоретамина започва веднага след разтварянето му. Да не се употребява разтвор с променен цвят (потъмнял) или ако са видими капчици вода отвътре на ампулата, преди разтварянето на сухата ампула мустарген.

: Обичайна дозировка 0,1-0,2 mg/kg/24h (6mg/m2/24h).
: Прилага се за лечение на болестта на Ходжкин в III и IV стадий, неходжкинови лимфони, хронична миелолевкоза и хронична лимфолевкоза, полицитемия вера, mycosis fungoides, бронхогенен карцином.
Алкилиращ агент с цитотоксично действие, който потиска бързо пролифериращите клетки. Противотуморното му действие се обуславя от свързването на етиленамониевите катиони, до които йонизира след попадането му в клетката, с гуаниновата база на ДНК, което води до нарушаване на биологичната и функция и до загиване на клетката.
: Mustargen – amp. x 10mg + amp. x 10mg Aqua destil. steril pro inj.; Caryolysine – amp. x 10 mg/2ml +amp. x 10ml Sol. Natrii chlorati isotonica.
 

Реклама