Chloroquine sulfate (DC)

Синоними:

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

За лечение на маларията се прилага по следната схема: първия ден 2 таблетки на един прием, а 6 h по-късно още 1 таблетка. Втория и третия ден по 1 таблетка дневно. В зависимост от клиничната еволюция може да се даде по 1 таблетка и на 4-ия и 5-ия ден.

За профилактика на маларията. В навечерието на заминаването в ендемичен район се приема 1 таблетка и в деня на заминаването още 1 таблетка, след това се взема по 1 таблетка седмично в един и същи ден в продължение на целия престой и 4 – 8 седмици след завръщането. Таблетките се приемат по време на хранене.

За лечение на ревматоиден артрит средната дозировка е 300 mg за 24 h в един прием по време на хранене. Дозировката е функция от индивидуалната поносимост. Продължителността на лечението се определя също от получения резултат и от поносимостта.
Ретинопатия, бъбречна недостатъчност, тежки чернодробни заболявания, тежки сърдечни заболявания с ритъмни нарушения, костномозъчна хипоплазия, заболявания на ЦНС. Деца до 12 години.
При едновременно приложение с магнезиеви и алуминиеви соли се намалява резорбцията му.
Рядко се наблюдават диспептични прояви, пруритус, кожни ерупции, пигментации на ноктите и мукозите. При продължително лечение във високи дози – очни смущения: транзиторни нарушения в акомодация, корнеални отлагания, регресиращи след спиране на лечението, понякога иреверзибилна ретинопатия, рядко невромиопатия.
Прилага се за базисна терапия на системен еритематоден лупус и активен ревматоиден артрит. За лечение и профилактика на маларията.
Хлороквинът представлява синтетичен противомаларичен препарат от групата на 4-аминохинолиновия ред, който освен шизонтоцидно и антиамебно действие притежава и антиревматично действие, когато е приложен продължително време в сравнително високи дози. Приет перорално, има добра и бърза абсорбция. Максимална серумна концентрация се получава между 2-ия и 6-ия час след приемането. Приемането на храна улеснява абсорбцията му. С плазмените протеини се свързва 50 % от абсорбираното количество. В организма се метаболизира, като главният му активен метаболит – дезетилхлороквин, съставлява около 30 % от концентрацията на хлороквина. Екскретира се главно с урината като непроменен, като дизетилхлороквин и като други метаболити. Преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко – от 2,2 до 4,2 % от внесената доза.
Tabl. x 100 mg et x 300 mg; Amp. x 100 mg/2 ml; Sirupus fl. x 150 ml (5 ml = 1 кафяна лъжичка = 25 mg).
Nivaquine (Aventis).
 

Реклама