Chlortalidone (DCI)

Синоними: Saluretin (Balkanpharma), Hygroton (Novartis), Hygroton-Quart (Novartis), Thalitone (Boehringer-Ingelheim), Hydro-long-Tablinen (Sanorania), Odemo-Genat (Azupharma), Urandil (Leciva).

Лекарствени форми:

Действие:

Антихипертензивното му действие настъпва по механизъм подобен на този хидрохлортиазида. Особеност в действието на хлорталидона е продължителността на неговия ефект, което прави възможно приложението му през 2 – 3 дни и както диуретичното така и антихипертензивното му действие се осъществява продължително и щадящо за болния. Диуретичният ефект започва на 2 – 3-ия час и продължава 48 – 72 h. Ефективен е и в редица случаи рефрактерност спрямо хидрохлоротиазида. Резорбира се добре – около 60% при перорален прием. Пикови плазмени концентрации се достигат за 2 – 4 h. Има дълъг плазмен полуживот – средно 60h, което се дължи на свързването на препарата с еритроцитите. Около 75% от лекарството се свързва с плазмените протеини. Екскретира се непроменен с урината в 60%, а останалото количество - с фекалиите. Преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко.

Абсорбцията му в храносмилателния тракт е бавна. Хлорталидонът има изразен афинитет към еритроцитите.

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Засилва действието на другите антихипертензивни средства. Кортикостероидите, прилагани с хлорталидон могат да доведат до електролитен дисбаланс (хипернатриемия, хипокалиемия). Нестероидните противовъзпалителни средства намаляват антихипертензивния му ефект. Намалява ефекта на оралните антидиабетични средства. Повишава серумната концентрация на лития. Хипокалиемията увеличава риска от дигиталисова интоксикация при едновременно лечение с хлорталидон.

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

При отоци в началото се прилага по 1 – 2 таблетки дневно до изчезването им, след което се дава по ½ - 1 таблетка 2 – 3 пъти седмично, тъй като действието му продължава 72 h. Като антихипертензивно средство се прилага отначало 25 mg ежедневно, при липса на ефект по 50 mg до понижаване на АН, след което се приема по 25 mg през два дни като поддържаща терапия. Лечението трябва да бъде индивидуално, като се прилага най-малката ефективна доза. В детска възраст се прилага по 12,5 – 25 mg/kg/24h в зависимост от възрастта. При напреднала ХБН с гломерулна филтрация под 0,5 ml/s не се прилага, защото губи ефектите си.
През първите три месеца на бременността, свръхчувствителност към сулфонамиди, чернодробна недостатъчност, терминална бъбречна недостатъчност, подагра, захарен диабет – релативно противопоказание. Да се прилага предпазливо при простатна хипертрофия.
Не се комбинира с тиенилинова киселина, литиеви препарати, нестероидни противовъзпалителни средства, лидофлазин, прениламин и медикаменти, водещи до хипокалиемия.
При високи дози може да причини хипокалиемия с внезапна сърдечна смърт, дължаща се на малигнена камерна аритмия, хиперурикемия и манифестиране на латентна подагра, хипергликемия, хиперлипопротеинемия. Рядко кожни алергични реакции и потискане на хемопоезата.
За лечение на отоци от сърдечен, чернодробен и бъбречен произход, нефропатия на бременността, предменструални състояния, съпроводени със застойни явления, посттромботични отоци. За лечение на АХ се прилага като монотерапия и в комбинация с други антихипертензивни средства.
Хлорталидонът блокира реабсорбцията на натрия и хлора в проксималната част на дисталните каналчета, но отчасти действа и в проксималните каналчета, вследствие на което има изразен натриуретичен и диуретичен ефект и води до намаление на циркулиращия плазмен обем, на обема на екстрацелуларната течност и на сърдечния минутен обем. Намалява ПСС в резултат на намаление на натрия в гладката мускулатура на съдовата стена и понижава реактивността на съдовете към вазоконстриктивното действие на катехоламините, което обуславя антихипертензивното му действие.
Tabl.x 25 mg, x 50 mg et x 100 mg; Thalitone – tabl.x 15 mg et x 25 mg.
 

Реклама