Cholestyramine (DCI) = Colestyramine

Синоними: Quantalon (Bristol-Myers), Questran (Bristol Lab.), Chlybar (Parke-Davis), Colestiramin Stada (Stadapharm), Questran (Allard), Lipocol Merz (Merz).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Не се прилага при язвена болест и други заболявания на стомашно-чревния тракт или се прилага внимателно, като при изостряне на заболяването се спира.
Може да причини обстипация, повдигане, повръщане, стеатория, намалява резорбцията на мастноразтворимите витамини, особено при продължително приемане на големи дози.
Нарушава чревната резорбция на дегиталисовите препарати, фенобарбитала, фенилбутазона, варфарина и други. Тези препарати трябва да се вземат най-малко един час преди приемането на холестирамина, а дозата им да се регулира в зависимост от ефекта.
задължително се взема на гладно, смесен с вода, сок или друга течност.
Лечението се започва с 4,0 g единична дневна доза и ако се понася добре, постепенно се увеличава до 24,0 g дневно, разпределена в три приема. Максималната дневна доза е 32,0 g, разпределена в четири приема.
Средство на избор за лечение на първична и вторична форма на ІІ А тип хиперлипопротеинемия , особено на хетерозиготни фамилни форми.
Холестираминът представлява анийонобменна смола, която не се резорбира и в тънките черва се свързва с жлъчните киселини, като образува неразтворими комплекси, които се отделят с фекалиите . По този начин се нарушава ентерохепаталната циркулация на жлъчните киселини и настъпва компенсаторно усилено разграждане на холестерол в черния дроб и превръщането му в жлъчни киселини. В резултат серумното ниво на холестерола се понижава. Намалява и чревната резорбция на постъпващия с храната холестерол, тъй като за това са необходими свободни жлъчни киселини в червата. Намалява съдържанието на холестерол в LDL.
Sachet x 4,0 g.
 

Реклама