Cicletanine (DCI)

Синоними: Tenstaten (Ipsen), Justar (Itersan)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Напреднала ХБН, тежка чернодробна недостатъчност, бременност. Лечение с литиеви препарати и медикаменти без антиаритмичен ефект, които могат да доведат до камерна тахикардия (i.v. еритромицин и бепридил).
Астения, полакиурия. Наблюдавана е и хипокалиемия без метаболитна алкалоза и без клинични прояви.
Не е рационално комбинирането му с други диуретици или с други медикаменти, които водят до хипокалиемия: амфотерацин В – венозно, глико- и минералокортикостероиди, лаксативни средства. Не се препоръчва комбинирането му с антиаритмични средства, които водят до появата на torsades de pointes: бепридил, антиаритмици от клас ІА, амиодарон и соталол, както и с лидофолазин, прениламин и винкамин.
Обичайната дозировка е 50 mg дневно, за предпочитане на един прием сутрин. В някои случаи може да се наложи повишаване на дневната доза до 100 mg. Не се препоръчва дневната доза да надвишава 200 mg. Не се прилага при ХБН, когато креатининовия клирънс е под 0,5 ml/s. По време на лечението се препоръчва особено в началото да се увеличи вносът на течности, по-специално при болни с хиперурикемия.
Артериална хипертензия.
Циклетанинът представлява фуропиридиново производно с антихипертензивно действие. В дози равни или по-големи от 100 mg дневно, притежава салидиуретично действие. Антихипертензивният му ефект се проявява в значително по-ниски дози. Циклетанинът има и директно съдово действие, свързано с инхибиране на Н1-рецепторите на съдовата стена, вследствие на което намалява периферното съдово съпротивление и се увеличава комплайансът на малките и големите артерии, без да се променя техният калибър, нито тонусът на вените . Той има протективно действие срещу някои от компликациите на АХ: профилактика на съдовите увреждания на мозъка и бъбреците, профилактика на хипертрофията и лявата камера на сърцето. Не нарушава липопротеиновата обмяна и не повишава урикемията. Има бърза и пълна абсорбция в храносмилателния тракт. Максимална плазмена концентрация се получава 30 – 45 min след орално приемане. С плазмените протеини се свързва до 93% от приетото количество. Излъчва се главно с урината под формата на метаболити.
Caps.x 50 mg et x 100 mg.
 

Реклама