Ciclosporine A (DCI)

Синоними: Sandimmune (Novartis), Neoral (Novartis).

Лекарствени форми: Sandimmune – caps. x 25 mg, x 50 mg et x 100 mg, fl. x 50 ml (100 mg/1 ml) – per os; Sandimmune concentrate – amp. x 50 mg/1 ml et x 250 mg/5 ml pro infus.i.v.

Действие: Циклоспорин А е цикличен полипептид, образуван от 11 аминокиселини. Има мощно имуносупресивно действие, като инхибира клетъчно медиираните имунни реакции. Въздейства първично на Т-хелперните клетки, които намаляват продукцията и освобождаването на лимфокини, включително интерлевкин-2 (Т клетъчния растежен фактор), IL-3 и потиска продукцията на Т-клетъчно зависимите антитела. Вероятно циклоспорин А блокира оставането на лимфоцитите в G0 и G1фаза от техния цикъл. Той не потиска хемопоезата и няма никакъв ефект върху функцията на фагоцитиращите клетки. При орално приемане достига върхова концентрация в кръвта между първия и шестия час (средно 3,5 h). При венозно приложение има бързо начало на действие и достига пикови концентрации за 1 – 2 h. В организма търпи биотрансформация в черния дроб до 15 метаболита и се излъчва предимно с жлъчката. Има време на полуживот 19 – 27 h.

Показания: Прилага се при органна трансплантация – бъбреци, сърце, черен дроб, панкреас и костен мозък, за предотвратяване реакцията за отхвърляне на трансплантата и за лечение на някои имунни и автоимунни заболявания: идиопатичен нефрозен синдром, мембранозен гломерулонефрит, бързопрогресиращ гломерулонефрит, SLE, синдром на Goodpasture, ревматоиден полиартрит, псориазис и други.

Обичайна дозировка: 1,5 – 5,0 mg/kg/24 h.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се като имуносупресор в терапията при SLE, ревматоиден полиартрит, автоимунен ювенилен диабет, автоимунен заден увеит, псориазис, болест на Бехчет и други в дози 3,6 – 6,0 mg/kg/24 h. Обичайната дозировка в такива случаи е per os по 3 – 5 mg/kg дневно или по 150 – 300 mg/24 h, разпределени в два приема. Ефективната терапевтична серумна концентрация е 80 – 180 ng/ml. При костномозъчна трансплантация: един ден преди трансплантацията се започва лечение с по 12,5 – 15 mg/kg/24 h, която доза се дава 5 дни, а след това по 12,5 mg/kg/24 h 3 до 6 месеца, след което се намалява прогресивно до изключването му, което може да стане и след една година. При органна трансплантация: 4 – 12 h преди трансплантацията се дава орално единичната доза 14 – 17,5 mg/kg. Напоследък съществува тенденция да се използва начална доза 10 – 14 mg/kg, даже още по-ниска. Дозировката след това се снижава в зависимост от необходимата серумна концентрация, която се движи в диапазона от 30 до 200 ng/ml. Една година след трансплантацията се преминава на поддържаща доза – 4 до 8 µg/kg. В комбинация с кортикостероиди дозировката още след първия месец от трансплантацията се намалява под 5 mg/kg. Прилага се при деца над 1 година в дози 2 – 5 mg/kg/24 h.

Особености на употреба: Разтворът за перорална употреба се разрежда преди приемането в стъклен съд с шоколадово питие, мляко или плодов сок, според вкуса. Венозно се прилага само когато оралното приложение не е възможно, като концентратът се разрежда с физиологичен разтвор или с 5 % разтвор на глюкоза в съотношение 1:20 до 1:100 и се внася в бавна инфузия за 2 – 6 h. Венозно се прилага не повече от 2 седмици в доза 3 – 5 mg/kg/24 h, след което се преминава на перорално приложение.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното му комбиниране с аминогликозиди, амфотерацин В и триметоприм засилва нефротоксичното им действие. Оралните контрацептивни средства, тиазидните диуретици, фуроземидът, кетоконазолът, еритромицинът и доксициклинът повишават, а фенитоинът, фенобарбиталът, карбамазепинът, изониазидът и рифампицините намаляват серумната му концентрация. Съществува риск от генерализирана инфекция при едновременното приложение с живи ваксини.

Странични ефекти: При продължително прилагане на големи дози – нефротоксично действие с намаление на ГФ и развитие на интерстициална фиброза, хирзутизъм. При болни в напреднала възраст – тремор, гингивална хипертрофия, засягане на черния дроб, анорексия, гадене, повръщане, задръжка на вода, рядко хиперкалиемия и хиперурикемия.

Противопоказания: Свръхчувствителност към циклоспорин А, бременност и лактация.

 

Реклама