Cidofovir (DCI)

Синоними: Vistide (Gilead Sciences).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Креатининов клирънс (ml/min)

Начална доза (веднъж седмично за 2 седмици)

Поддържаща доза (всеки 2 седмици)

41-55

2,0mg/kg

2,0 mg/kg

30-40

1,5 mg/kg

1,5 mg/kg

20-29

1,0 mg/kg

1,0 mg/kg

≤ 19

0,5 mg/kg

0,5 mg/kg

Да не се предозира. Да не се прилага интраокуларно.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към цидофовир и пробенецид и други сулфонамиди. Не се прилага интраокуларно!
Нефротоксичност, неутропения, очна хипотония, метаболитна ацидоза, които налагат прекъсване на лечението в 25%.
Да се избягва комбинирането с нефротоксични медикаменти – Amphotericin B, аминоглюкозиди, венозен Pentamidine. Когато се прилага в комбинация с пробеницид, да се прилага предпазливо заедно с : Acetaminophen, Acyclovir, ACE инхибитори, салицилати, барбитурати, бензодиазепини, Bumetanide, Clofibrate, Methotrexate, Furosemide, НПВС, Theophylline и Zidovudine.
За да се намали риска от нефротоксичност, 1-2h преди лечението, пациентите се оводняват адекватно (1000ml 0,9% NaCl i.v.). Лечението започва с 5 mg/kg интравенозно за 1h, един път седмично в две последователни седмици. Поддържащото лечение е 5mg/kg във венозна инфузия на всеки две седмици. Предварително се разтваря със 100ml 0,9% NaCl. Пробенецидът се прилага 3h преди всяка венозна инфузия в доза 2,0g. След инфузия се прилага в доза 1,0g и на 2-ия и 8-ия час. При ХБН се дозира както следва:
За лечение на CMV ретинит при пациенти със СПИН.
Потиска репликацията на цитомегаловируса (CMV) чрез активния си вътреклетъчен метаболит (цидовир дифосфат) посредством селективно инхибиране на ДНК полимеразата. Цидофовир дифосфата потиска също и херпес- вирусната ДНК полимераза. Приложен самостоятелно при пациенти с нормална бъбречна функция, цидофир се отделя непроменен с урината чрез тубулна секреция в 80-100% за 24h. Не кумулира. Обикновено се прилага с пробенецид, който блокира тубулната секреция и намалява реналната екскреция на цидофира. Свързва се в по-малко от 5% с плазмените протеини.
Sol.fl.x 5 ml (75mg/ml).
 

Реклама