Cilazapril (DCI)

Синоними: Inhibace (Roche), Dynorm (Merk), Dynorm (Lipha).

Лекарстевни форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, болни с асцит, свръхчувствителност към препарата. Да се прилага внимателно при болни с чернодробна цироза.
Понася се обикновено добре . Странични ефекти се наблюдават в по-малко от 2% от лекуваните: диспептични оплаквания, отпадналост хипотензия, кашлица. При болни с ХБН и със стеноза на бъбречната артерия се наблюдават транзиторни покачвания на уреята и креатинина в серума.
Едновременното му приложение с нестероидни противовъзпалителни средства може ад намали антихипертензивния му ефект. Комбинирането му с калий задържащи диуретици може ад повиши концентрацията на калия в серума.
Цилазаприлът се прилага за лечение във всички стадии на хиперотнична болест, обикновено като монотерапия. Първите два дни се дава по ½ таблетка от 2,5 mg 1 път дневно. През следващите дни дозата се повишава по 2,5 – 5 mg 1 път дневно. Кат оправило пълен терапевтичен ефект се получава след 2 – 4 – седмично лечение. Ако след 4-седмично лечение с 5mg/24h не се получава достатъчен ефект, цилазаприлът може ад се комбинира с малки дози тиазидни диуретици, а при необходимост и с бета-блокери и/или калциеви антагонисти. При реноваскуларна хипертензия лечението с цилазаприл се започва с 0,5 mg дневно или по-малко, тъй като при тези болни инхибиторите на АСЕ може да доведат до бързо спадане на АН. В следващите дни дозировката се адаптира в зависимост от ефекта. При болните с ренална хипертензия в стадий на ХБН дозировката се адаптира съобразно стойностите на креатининовия клирънс, като в стадия на терминална ХБН се дава по 0,25 – 0,5 mg 1 – 2 пъти седмично. При болните на диализно лечение се приема в дните свободни от диализа. Дневната доза се приема наведнъж преди или по време на ядене. Не се прилага при деца.
Прилага се за лечение на хипертонична болест и на ренална хипертензия, в това число и реновазална.
След перорално приемане цилазаприлът се превръща в цилазаприлат, който представлява специфичен инхибитор на АСЕ и намалява ПСС, като по този начин снижава систолоното и диасистолното артериално налягане както в стоящо, така и в лежащо положение. Той е ефективен във всички стадии на АХ, и то не само при хипертонична болест, но и при ренална хипертензия. Антихипертензивният му ефект се проявява още през първия час от приемането , но максималне ефект има между третия и седмия час. В терапевтични дози действието му продължава 24 h и се запазва при продължително лечение. След спирането на препарата не се наблюдава бързо покачване на АН. Не води до рефлекторна тахикардия. След перорален прием се резорбира бързо и достига максимална плазмена концентрация на 2-ия час. Цилазаприлатът се излъчва непроменен с урината.
Tabl.x 0,5 mg, x 1 mg, x 2,5 mg et x 5 mg.
 

Реклама