Cinepazide (DCI)

Синоними: Vasodistal (Delalande).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

При хронични нарушения на периферното кръвообращение се прилага по 1 таблетка 3 пъти дневно по време на ядене. При остри нарушения на периферното кръвообращение се прилага парентерално – мускулно, венозно или интраартериално, по 2 ампули дневно. Може да се приложи и във венозна перфузия по 2 – 6 ампули дневно в болнична обстановка. В тези случаи флаконът с разтвора трябва да се пази от светлина.
Костномозъчна хипоплазия, тромбоцитопения.
Описани са отделни случаи на агранулоцитоза, със или без тромбоцитопения. Появявата на трескаво състояние, ангина, улцерации по венците и лигавицата на устната кухина налагат прекъсване на лечението и контролирането на кръвната картина.
За лечение на остри и хронични прояви на артериити на долните крайници.
Вазодистал потенцира физиологичното съдоразширяващо действие на аденозина. Едновременното внасяне на вазодистал с аденозин на опитни животни е показало, че не се касае за адитивен ефект, а има потенциране на ефекта. Ентералната абсорбция на препарата е бърза. Максимална плазмена концентрация се получава 45 min след орално приемане. Елиминире се бързо, главно с урината.
Tabl. x 200 mg; Amp. x 80 mg/2 ml.
 

Реклама