Ciprofloxacine (DCI)

Синоними: Ciprofloxacin (Balkanpharma), Ciprinol (KRKA), Ciprocinol (Zdravlje), Ciproxin (Bayer), Ciprobay (Bayer), Ciflox (Bayer Pharma), Afenoxin (Faran), Aristin (Anfarm), Siflox (Eczacibasi).

Лекарствени форми: Tabl. x 250 mg, x 500 mg et x 750mg; Amp. fl. x 200 mg/100 ml pro infus. i.v.

Действие: Синтетичен 4-квинолов препарат, който инхибира на ДНК-гиразата, в резултат на което се блокира биосинтезата на ДНК в микроорганизмите. Има бактерициден механизъм на действие. Антибактериалният ме спектър е твърде широк и обхваща: ентеробактерии, Haemophilus, Neisseria, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, зеленеещи стрептококи, стафилококи, микоплазми, легионели и др.

След перорално приемане на доза от 500 mg максималната му серумна концентрация се достига за 1,25 h. Има дълъг полуживот в серума, което позволява да се прилага през 12 h. С плазмените протеини се свързва около 40 %. Има добра дифузия в тъканите достига висока концентрация в бъбреците простатата, жлъчката, белодробния паренхимин, бронхиалната лигавица и по-слаба в костите, сливиците, интерстициалната течност. Прониква съвсем слабо в ликвора.

Показания: Особено показан е за лечение на системни вътреболнични инфекции. Прилага се за лечение на пикочни и генитални инфекции, инфекции на стомашно-чревния тракт, УНГ инфекции, инфекции на кожата и меките тъкани, септицемии, ендокардити, менингити и остеомиелити.

Обичайна дозировка: Per os: 2 x 250 – 500 mg дневно, max. 2 x 750 mg/24 h. Parenteralis: 2 x 200 mg/24 h in infus. i.v.

Особености на приложение и дозировка: Перорално се прилага 2 пъти дневно по 250 – 500 mgэ в продължение на 7 до 10 дни. При тежки системни инфекции, например остеомиелит, може да се приложи по 750 mg два пъти дневно. Венозно се прилага 2 пъти дневно по 200 mg във венозна инфузия за 30 min, а при тежки случаи и до 3 пъти по 200 mg.

Взаимодействие с други лекарства: Да се избягва едновременното му приложение с Theophyline, защото увеличава плазмените концентрации на последния. Не се съветва едновременното му приложение с антикоагуланти, психотропни и антиконвулсивни средства.

Странични ефекти: Диспептични прояви, главоболие, мускулни и ставни болки, уртикария, рядко – левкоцитопения, тромбоцитопения, еозинофилия, повишаване на трансаминазите, алкалната фосфатаза и билирубина, микроскопската хематурия.

Противопоказания: Свръхчувствителност към квинолонови препарати, бременност, подрастващи и деца, костномозъчна хипоплазия.

 

Реклама