Cisplatine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

Преди вливането на цисплатината е необходимо достатъчно оводняване на болния поради значителна нефротоксичност на препарата и забавено излъчване при отделни болни с урината – над 4 месеца!

: Прилага се в бавна венозна капкова инфузия в продължение на 6 – 8 h по 15 – 20 mg/m2 в течение на 5 последователни дни, като през 3 – 4 седмици курсовете се повтарят, или по 30 – 50 mg/m2 веднъж седмично неколкократно или по 60 – 120 mg/m2 през 3 – 4 седмици.
: Тежки бъбречни увреждания – не се прилага при креатининов клирънс под 0,1 ml/s. Тежко общо състояние, консумативен синдром.
: В началото на лечението може да се развият: гадене, повръщане, болки в корема, понякога диария. Като късни прояви може да се наблюдават: нефротоксичност, увреждане на слуховия нерв, левкоцитопения и тромбоцитопения, полиневрити, дерматити, понякога анафилактични реакции, тромбофлебити.
: Прилага се за лечение на овариални карциноми, хорионепителиоми, при тумори в областта на шията и главата, рак на пикочния мехур, бъбреците, млечните жлези, дребноклетъчен белодробен рак, болестта на Ходжкин и неходжкинови лимфоми, саркоми на меките тъкани, рак на простатата.
: Цисплатината действа като алкилатор от нов тип. Потиска селективно синтезата на ДНК. Активна е само цис-формата, която се свързва с молекулата на ДНК, като образува междинни връзки. Прилага се венозно и се свързва над 90 % с плазмените белтъци, разпределя се в много тъкани, но не преминава в ликвора. Плазменият му полуживот е 25 – 49 min, а полуживотът на елиминиране е 58 – 73 h. До 45 % от приетата доза се излъчва през бъбреците през първите 5 дни, отначало непроменен, а след това като метаболит.
: Biocisplatin – amp. (сухи) x 10 mg, x 20 mg et x 50 mg; Cisplatan – amp. (сухи) x 10 mg et x 25 mg; Platinol – amp. x 10 mg, x 25 mg et x 50 mg (0,5 mg/ml), amp. x 50 mg et x 100 mg (1 mg/ml); Platiblastin – amp. x 10 mg, x 25 mg et x 50 mg; Cisplatin – fl. x 10 mg, x 25 mg, x 50 mg et x 100 mg (0,5 mg/ml); Cisplatine – fl. x 10 mg, x 25 mg et x 50 mg; Platidiam – fl. (сухи) x 10 mg.
: Biocisplatin (Unipharm), Cisplatan (Sopharma), Platinol (Bristol-Myers), Cisplatin-Losung Behring (Aventis), Platiblastin (Farmitalia C.Erba), Cisplatine (Lilly), Cisplatine Pasteure -10, -25 (Pasteure Vaccin), Cisplatin (Aventis), Cisplatin (Medac), Cisplatyl (Roger Bellon), Platidiam (Lachema).
 

Реклама