Cladribine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

След венозно приложение има бързо начало на действие с продължителност 8 – 10 h. Свързва се с плазмените протеини в 10 %. Времето на полуживот е 5,4 h. Преминава през плацентата и в майчиното мляко. Метаболизира се в черния дроб. Елиминира се с урината.

Показания

- По-рядко се прилага за лечение на хронична лимфолевкоза, неходжкинови лимфоми, автоимунна хемолитична анемия, mycosis fungoides, синдром на Sesary.

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Прилага се в продължителна венозна инфузия по 0,09 mg/kg дневно в продължение на 7 дни. не се препоръчват други схеми на лечение.
: Свръхчувствителност, бременност, лактация. Налага се предпазливост при активни инфекции, бъбречна и чернодробна недостатъчност, миелосупресия.
: Гадене, повръщане, анорексия, диарии, констипация, главоболие, кашлица, миелосупресия.
: - За лечение на активна космато-клетъчна левкоза.
: Cladribine е синтетично антинеопластично средство, което блокира синтезата и възстановяването на ДНК на нормални и малигнени лимфоцитни и моноцитни популации. В клинични условия пълна ремисия (очистване на кръвта и костния мозък от патологичните клетки, хемоглобин над 120 g/l, тромбоцити над 100 x 109 и неутрофили над 1500 х 106/l) е получена в 66 % от болните. Като се прибавят и случаите на добро, но не пълно повлияване (същите показатели, но по-малко от 5 % патологични клетки в костния мозък) този процент нараства до 89 %. Пълна хематологична ремисия и нормализиране на хемоглобина, тромбоцитите и неутрофилите настъпва около 4 месеца след започване на лечението.
: Fl. x 10 mg/10 ml.
: Leustatin (Ortho-Biotech).
 

Реклама