Clindamycine (DCI)

Синоними:Clindamycin (Balkanpharma), Dalacin C (Upjohn), Dalacin T (Upjohn), Klimicin (Lek), Clindacin (UPM).

Лекарствени форми:

Действие:

Клиндамицинът се абсорбира бързо и почти напълно – 90 % след приемане per os. пикова серумна концентрация се получава 1h след приемането. Плазменият му полуживот е 2,5 h. С плазмените протеини се свързва 80 – 94 %. Има добра дифузия в интра- и екстрацелуларните течности и достига твърде висока тъканна концентрация. Метаболизира се в черния дроб до неактивни метаболити.

Показания: Има същите показания за приложение както линкомицина. Прилага се при пневмонии, белодробни абсцеси, емпиеми, интраабдоминални инфекции, перитонити, субдиафрагмални абсцеси, пелвиоперитонити, септицемии, причинени от анаеробни микроорганизми, при стафилококови инфекции на кожата, меките тъкани и костите и други. Не е показан за лечение на менингити поради слабата му дифузия в церебро-спиналната течност.

Локално се приема при акне.

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

На деца над 30 дни се дозира по 8 – 25 mg/kg/24 h per os в зависимост от тежестта на заболяването, а парентерално – мускулно или във венозна перфузия по 15 – 40 mg/kg/24 h, разпределена в 4 или 4 еднакви апликации.

Особености на употреба:

Доза

Минимално

Минимална

количество на

продължителност

разредителя

на перфузията

300 mg

50 ml

10 min

600 mg

100 ml

20 min

900 mg

150 ml

30 min

1200 mg

200 ml

45 min

В този случай концентрацията в разтвора съответства на 6 mg/ ml.

Венозни перфузии с повече от 1200 mg/h клиндамицин не се препоръчват.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към клиндамицин.
Има добра поносимост. Може да се проявят диспептични смущения – гадене, повръщане, коремни болки, диарии, рядко хематологични прояви – гранулоцитопения и тромбоцитопения, кожни алергични реакции. Болки при мускулно инжектиране.
Да не се комбинира с еритромицин или хлорамфеникол, за да се избегне вероятен антагонизъм. При едновременно приложение с миорелаксанти, аминозиди и полимиксини засилва техния периферен миорелаксиращ ефект. Засилва потискащото влияние на наркотичните аналгетици върху дихателния център. Намалява терапевтичния ефекти на антихолинестеразните средства при болни с миастения.
Не бива никога да се инжектира директно венозно! Венозно се прилага в перфузия, предварително разреден в изотоничен разтвор на NaCl или глюкоза. Обемът на разредителя и минималната продължителност на перфузията се определят в зависимост от прилаганата доза по следната схема:
Перорално се прилага при тежки инфекции по 150 – 300 mg на всеки 6 h, а при много тежки инфекции – по 300 – 450 mg на всеки 6 h. Парентерално – мускулно или венозно, се внася при тежки инфекции по 0,6 – 1,2 mg/24 h, разделени в 2, 3 или 4 еднакви дози, а при много тежки инфекции – по 1,2 – 2,7 g/24 h, разделени на 2, 3 или 4 еднакви дози. Не се препоръчва мускулно инжектиране на единична доза по-голяма от 600 mg.
Per os: 0,6 – 1,8 g/24 h, разделена на 3 – 4 приема. Parenteralis: 1,2 – 2,7 g/24 h i.m., i.v. разделена в 2 – 4 инжекции.
Клиндамицинът е антибиотик от групата на линкозамините със значително по-добра ентерална абсорбция и с многократно по-голяма антимикробна активност, отколкото линкомицина. Той действа бактериостатично, като потиска протеиновата синтеза в микроорганизмите, свързвайки се с 50 S-субединица на рибозомите. Действа на Gram (+) коки – стафилококи, включително и пеницилиназапродуцилащи, стрептококи с изключение на Streptococcus faecalis, пневмококи; на Gram (-) анаеробни бактерии – Bacteroides, фузобактерии; Gram (+) анаеробни коки: пептококи, пептострептококи; на Gram (+) необразуващи спори анаеробни бактерии: Propionibacterium acnes, Eubacterium, Actinomyces, Clostridium perfringens.
Clindamycin – caps. x 75 mg et x 150 mg; Dalacin C – caps. x 75 mg, x 150 mg et x 300 mg, amp. x 300 mg/2 ml, x 600 mg/4 ml et x 900 mg/6 ml; Dalacin T – gel 1 % tuba x 30,0 g, sol. 1 % fl. x 30 ml; Klimicin – caps. x 150 mg, amp. x 300 mg/2 ml; Clindacin – caps. x 150 mg.
 

Реклама