Clodronate dinatrium (DCI)

Синоними: Clastoban (Rorer SA), Ostac (Boehringer-Mannheim), Bonefos (Astra Chemicals/Medac).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, напреднала бъбречна недостатъчност.
По време на лечението може да се наблюдават гастро-интестинални прояви, но те са бенигнени и бързо отзвучават. Наблюдавани са случаи от развитие на левкоза по време на лечението с крастобан, но причинните взаимоотношения не са изяснени.
Разтворът за венозно приложение се приготвя, като една ампула се разрежда с 500ml изотоничен разтвор на NaCl или 5% разтвор на глюкоза и се внася чрез венозна перфузия в продължение най-малко на 2h. Капсулите кластобан трябва да се приемат след ядене и да не се приемат едновремнно с антиациди, калциеви препарати, алуминиеви или железни препарати.
Лечението на тежките малигнени хиперкалциемии започва с венозна перфузия на кластобан. Пациентите трябва да бъдат адекватно хидратирани преди започване и по време на лечението. Венозното лечение с кластобан се провежда в продължение на 2 5 дни, до нормализиране на калциемията, но не повече от 7 дни по 300 mg ежедневно. След това лечението продължава перорално с таблетки в дневна доза от 2,4 – 3,2 g, разпределена в няколко приема. В зависимост от терапевтичния отговор дозата се намалява постепенно до 1,6 g дневно. Палиативното лечение на малигнените остеолизи без хиперкалциемия се провежда перорално по 2 капсули 2 пъти дневно в продължение на много месеци.
За лечение на тежки хиперкалциемии с малигнен произход. За палиатевно лечение на остеолиза от малигнен произход със или без хиперкалциемия, като допълнение на специфичното противотумурно лечение.
Кластобан е динатриева сол на клодроновата киселина. Представлява мощен инхибитор на костната резорбция. Фармакологичните му свойства се обясняват, от дена страна, с физикохимичното действие върху костните кристали, които стават резистентни на остеокластичната резорбция, а от друга – с директен клетъчен ефект на блокиране на остеокластичен ефект на блокиране на остеокластичната активност. В терапевтични дози динатриевият клодронат не инхибира минерализацият ана костите. При хиперкалциемични състояния той намалява повишените серумни нива на калция. при нормокалциемични пациенти инхибиращият костната резорбция ефект на клодроната се изразява в намление на уриналната екскреция на калция и на хидроксипролина. При пациенти с костни мастази и при такива с костни изменения при миелом клодронатът забавя развитието на съществуващите увреждания на скелета. Клодронатът индуцира също така едно намаление на болковите феномени, свързани с хиперостеолиза. Внесен венозно, той се свързва твърде малко с плазмените протеини и показва забележителен афинитет към костната тъкан. Излъчва се непроменен с урината.
Caps.x 400 mg; Amp.x 300 mg/5ml.
 

Реклама