Clofazimine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания:

  • за лечение резистентните към сулфони форми на лепрата.

  • за лечение на лепрозните реакции, например лепрозната erythema modosum.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Обикновено се понася много добре. Вторичните ефекти настъпват най-често случайно, доброкачествени са и изчезват след намаляване на дозата или спиране на лечението. Наблюдавани са: червено или кафяво-черно оцветяване на кожата и на лепрозните изменения, оцветяване на косите, на конюктивите, сълзите, даже на потта, храчките, урината и фекалиите, сухота на кожата, ichthyosis, пруритус, фотосенсибилизация, акнеиформени обриви и неспецифични екзантеми. Може да се появят и стомашно-чревни прояви – гадене, повръщане, болки в корема, диария, безапетитие и отслабване, главно при лица, чийто заболяване протича с гастро-интестинални прояви.
Обикновено се провежда комбинирана терапия на лепрата с дапсон и лампрен. Клофазиминът се прилага по 50-100 mg дневно или 100 mg 3 пъти седмично в продължение на първите 4-6 месеца от продължителното лечение с дапсон (50-100 mg/24 h). При резистентност към сулфони се провежда продължително лечение с лампрен по 100 mg/24 h в течение на първите 2 или 3 месеца от комбинацията с рифампицин, който се дозира по 600 mg/24 h.
За профилактика на вторичната резистентност и на лепрозните реакции при дълготрайно лечение на лепрата със су.лфони.
: Клофазиминът представлява мощно антилепрозно средство. Той потиска интензивно растежа на Mycobacterium leprae (бацила на Hansen) почти без изключение, даже в случаите, когато другите медикаменти не могат да бъдат повече използвани поради развитие на толерантност или резистентност. Не е наблюдавана кръстосана резистентност между лампрена и дапсона, нито с рифампицина. Лампренът има и противовъзпалително действие и е подходящ за лечение на лепрозните реакции, появили се под въздействието на друг медикамент. Той позволява да се подтиснат тези реакции и постепенно да се намали дозата на кортикостероидите до пълното им спиране, ако преди това са били предписани. Приложен едновременно при лечението със сулфони, лампренът води до намаляване честотата на лепрозните реакции.
: Caps. x 50 et x 100 mg
: Lamprene (Novartis).
 

Реклама