Clofibrate (DCI)

Синоними: Clofibrat “Helvepharm” (Helvepharm), Clofibrat 500 Stada (Stadapharm), Regelan (Zeneca), Lipavlon (ICI), Clofibral (Pharma 200), Athromid-S (Wyeth-Ayerst), Regadrin (Berlin-Chemie AG), Miscleron(Chinoin).

Лекарствени форми: Clofibrat “Helvepharm” – caps.x 500 mg; Clofibrat 500 Stada - caps.x 500 mg; Regelan – caps.x 500mg; Lipavlon - caps.x 500mg; Clofibral – caps.x 500 mg; Athromid-S – tabl.x 500 mg; Regadrin – drag.x 400 mg; Miscleron– caps.x 250 mg et x 500 mg.

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Клофибратът се прилага в дневна доза 1,5 – 2,0 g, разпределена в 3 – 4 приема, като се провеждат продължителни и повторни курсове. Курсът на лечение продължава 20 – 30 дни, последван от 20 – 30 дневна почивка, след което следва отново курс на лечение и т.н.в продължение на години.
Бременност, тежки чернодробни и бъбречни увреждания.
Клофибратът усилва действието на антикоагулантите от кумариновия ред, поради което дозата им трябва да се редуцира при едновременно приложение и да се следи редовно протромбиновото време.
През последните години клофибратът се прилага все по-рядко поради натрупалите се данни за сериозни странични явления и увеличение на общия леталитет при продължителна употреба. Може да се наблюдават: гадене, повръщане, главоболие, сънливост, кожни обриви, които бързо изчезват след спиране на лечението. Може да се развие вътречернодробна холостаза. Повишава се жлъчната литогенеза и се увеличава честотата на жлъчната литаза при болните, лекувани продължително време с клофибрат. Наблюдава се повишение на серумната КФК и поява на резки мускулни болки.
Прилага се при първични и при вторични антихиперлипопротеинемии от ІІА, ІІБ, ІІІ и ІV тип.
Клофибратът има антихиперлипопротеинемично действие – намалява предимно нивото на серумните VLDL, богати на трицглицериди, и по-слабо нивото на LDL, богати на холестерол. Механизмът на антихипертриглицеридемичното му действие е свързан с повишение н активността на липопротеиновата липаза и на чернодробната триглицеридна липаза, под влияние на които нараства катаболизмът на богатите на триглицериди липопротеини и се повишава клирънсът на триглицеридите от плазмата. Клофибратът намалява серумната концентрация на холестерола, като потиска биосинтезата му в черния дроб на етапа, предшестващ образуването на мевалонова киселина, от една страна, а от друга – като повишава окислението му митохондриите на хепатоцитите.
 

Реклама