Clopamide (DCI)

Синоними: Brinaldix (Novartis), Brinaldix (Egis).

Лекарствени форми:

Действие:

Абсорбцията на клопамида е бърза и пълна. Максимална плазмена концентрация при доза 20 mg се получава до 1 – 2 h след приемането. С плазмените протеини се свързва под 50%. Метаболизмът му е комплексен. Около 30 – 40 % от внесеното количество се излъчва с урината в непроменен вид. Преминава в майчиното мляко, но дозата погълната от кърмачето е под 1% от приетото от майката количество.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Остър гломерулонефрит, тежка бъбречна недостатъчност, чернодробна недостатъчност, адисонова болест, хиперкалицемия, бременност, лактация. 
Хипокалиемия, дехидратация, хипохлоремчна алкалоза, хиперурикемия, хипергликемия, хипотония, кожни алергични прояви. Изключително рядко – тромбоцитопения, хиперкалциемия.
Не се предписва с литиеви препарати, нестероидни противовъзпалителни средства, кортикостероиди, перорални антикоагуланти, препарати водещи до хипокалиемия.
За лечение на отоци отначало се прилага по 2 таблетки, при нужда до 3 таблетки дневно. Поддържаща доза – 1 таблетка през ден. За монотерапия или за комбинирана терапия при АХ се прилага по ½ - 1 таблетка дневно.
10 – 20 mg сутрин.
Прилага се за лечение на сърдечни, чернодробни, нефротични и токсични отоци, а също така при отоци в резултат на кортикотерапия или лечение с други медикаменти. В сравнение с другите тиазидни диуретици се прилага по-рядко за лечение на АХ.
Има висока салуретична активност и изразено диуретично и антихипертензивно действие. Диуретичният му ефект започва след 1 – 3 h и продължава 8 – 18 h.
Tabl.x 20 mg.
 

Реклама