Co-Careldopa (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Лечението се започва с по-ниска доза – най често по половин таблетка от Sinemet 250/25 или с по1 таблетка Sinemet 100/25 три пъти дневно, след което дневната доза се увеличава с по 1 еднократна доза всеки ден до постигане на оптимален терапевтичен ефект – най-често към 7 - 8 –ия ден. Ако болният преди това е бил лекуван само с леводопа, лечението със синемет се започва най-рано 8 h след спирането на леводопа и се провежда по същата схема. Най-често оптимален терапевтичен ефект се постига с дневна доза 750 mg леводопа и 75 mg карбидопа. Таблетките се приемат по време на хранене. 
: Не е подходящ за приложение при невролептичен паркинсонизъм.
: Нерационална от фармакодинамична гледна точка е комбинацията му с невролептици. Едновременното му приложение с метилдопа води до намаление на ефекта на леводопа. Комбинацията с МАО-инхибитори от тип А може да доведе до хипертензивни кризи.
: В сравнение със самостоятелно прилагания леводопа по-рядко води до нежелани стомашно-чревни и сърдечно-съдови прояви. В хода на продължителното лечение могат да се развият хиперкинези, миоклония на лицевата мускулатура, безпокойство, страхови прояви, агресивност, халюцинации и други, които намаляват или изчезват след адаптиране на дозировка.
: Всички форми на паркинсонизъм, с изключение на медикаментозно предизвикания паркинсонов синдром.
: Представлява комбинация от леводопа, който е прекурсор на допамина, и карбидопа, който е блокатор само на екстрацеребралната допа- декарбоксилаза, тъй като не преминава през хемато-енцефалната бариера. Защитеният от действието на извънмозъчната допа-декарбоксилаза леводопа не се превръща в допамин в периферията, а след преминаването му през хемато-енцефалната бариера в мозъчните структури, където коригира дефицита на допамин при болните с паркинсонизъм.
: Sinemet (Balkanpharma) – tabl. = Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg; Sinemet (MSD-Chibret) – tabl. = Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg, tabl. = Levodopa 100 mg + Carbidopa 25 mg; Zimox – tabl. = Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg; Isicom – tabl. = Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg.
: Sinemet (Balkanpharma), Sinemet (MSD-Chibret), Zimox (Faran), Isicom (Isis Chemie).
 

Реклама