Colchamin ung. (Medexport)

Лекарствени форми: Ung. Tuba x 25,0 g = Colchamin 125 mg + Thymol 37,5 mg + Chloramphenicol 12,5 + Excipiens q.s.

Действие

Показания: Прилага се локално приекзофитна и ендофитна форма на кожен рак от I и II степен.

Особености на приложение и дозировка: Унгвентът се аплицира ( не повече от 1,5 g) с помощта на шпатула върху повърхността на поразената от тумурния процес кожна зона. Прави се лека превръзка със стерилна марля и леукопласт. Превръзката се сменя ежедневно, като остатъците от унгвента и разпадащата се рогова тъкан се почистват и се аплицира нова доза от унгвента. Лечебният курс продължава от 18 до 25 дни, а при ендофитната форма и до 30 – 35 дни. След спиране на лечението в продължение на 10 – 12 дни се почиства щателно раната и се правят асептични превръзки.Локално лечение сColchamin ung. може да се комбинира със системно лечение с Alkeran (Sarcolvsin).

По време на лечението се налага системен контрол на хемограмата и урината.

Странични ефекти: Колхаминът прониква през кожата и лигавиците и в по-големи дози може да доведе до развитие на левкоцитопения и анемичен синдром.

Противопоказания

: Кожен рак III и IV степен с метастази.
: Основният действащ принцип на унгвента е Colchamin (Colchicin),който представлява алкалоид, изолиран от луковиците на есенния минзухар Colchicium automnale L. Колхаминът въздейства директно върху фибрилерната структура на делителното вретено на клетките. Като матотична отрова той потиска развитието на малигнено дегенериралите клетки и по-нататъшния растеж на злокачествените новообразувания. Приложен локално върху повърхността на кожата, поразена от злокачествен процес, той спира неговото развитие след 10 – 12 апликации и води до некроза и десквамация на туморните клетки, без да уврежда практически здравите клетки на кожата.
 

Реклама