Colchimax (Houde), Colchimax (Hoechst Marion Roussel)

Лекарствени форми: Colchimax

Действие:

Колхицинът се абсорбира бързо в стомашно-чревния тракт и като постъпва в кръвта достига максимална плазмена концентрация в левкоцитите след 2 h. Той има ентерохепатален цикъл и се фиксира във всички тъкани – главно в чревната мукоза, черния дроб, бъбреците и слезката, с изключение на миокарда, скелетните мускули и белите дробове. Фиксирането му в тъканите води до кумулация в организма и при дневни дози, надвишаващи 1 mg може да причини токсични прояви.

Останалите съставки на препаратите - тиемониевият метилсулфат, който е спазмолитик със смесено действие, фенобарбиталът и опият са предназначени да ограничават възникването на диарични прояви, провокирани от колхицина.

Показания:

-За профилактика на острите пристъпи при болни с хронична подагра.

-За профилактика на подагрозните пристъпи по време на лечение с хипоурикемични средства – урикоинхибитори или урикоелиминатори.

-За лечение на други остри микрокристални пристъпи – хондрокалциноза и артрит, дължащ се на хидроксиапатит.

-За лечение на периодична болест, склеродермия и болестта на Бехчет.

Особености на приложение и дозировка:

Според друга схема първия ден се дава по 1 таблетка през 2 h до изчезване на болката, до поява на диария или при липса на ефект до максимална доза 5 – 6 mg, като следващите дни дозата се намалява постепенно до 1 таблетка, която се дава в продължение на месеци.

-При хронична подагра се дава по 1 таблетка вечер в продължение на месеци.

-За профилактика на подагрозните пристъпи по време на хипоурикемична терапия се приема в началото на лечението обикновено по 1 таблетка вечер в продължение на 3 месеца при болните без подагрозни тофи, а при наличие на такива – до изчезването им.

-За лечение на периодична болест, склеродермия и болестта на Бехчет се прилага в продължителни курсове по 1 таблетка вечер.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

ХБН, чернодробна недостатъчност, пептична язва, глаукома, простатна хипертрофия, свръхчувствителност към йод, по време на кърмене, в края на бременността поради риск от развитие на мекониален илеус у новороденото
Страничните прояви могат да бъдат свързани с колхицина: гастро-интестинални прояви – диария, гадене, по-рядко повръщане, които са първите признаци при свръхдозиране и налагат адаптация на дозировката. По-рядко се наблюдават уртикария и морбилиформени обриви. Изключително рядко има хематологични прояви – левкоцитопения, тромбоцитопения, а така също азооспермия. Може да се развият нервно-мускулни смущения, които са реверзибилни след спиране на лечението. Странични ефекти, свързани с тиемониума – сухота в устата, сгъстяване на бронхиалните секреции, намаляване на слъзната секреция, смущения в акомодацията, ретенция на урината, костипация, психическа обърканост при стари хора. Свързани с опия – при продължително лечение във високи дози води до развитие на психическа и физическа зависимост.
Да не се прилага едновременно с атропин или други субстанции с атропиноподобно действие поради сумиране на нежелани атропинови ефекти, от типа на : ретенция на урината, костипация, сухота в устата и други.
-За лечение на острия подагрозен пристъп: първия ден 3 пъти по 1 таблетка, втория и третия ден – сутрин и вечер по 1 таблетка, а четвъртия ден нататък – по 2 таблетка вечер.
-За лечение на острия подагрозен пристъп преди развитието на оток на ставата.
Комбинирани препарати с антиподагрозно и противовъзпалително действие, основната съставка на които е колхицинът. Последният, като деполимеризира контрактилната протеинова микротубулна система на левкоцитите, потиска фагоцитозата на уратните микрокристали и образуването на млечна киселина, и поддържа локалното рН нормално. По този начин блокира първичното звено в патогенезата на подаграта - киселата реакция, благоприятстваща преципитацията на уратните кристали, която е необходимо условие за подагрозна криза. Освен това той потиска миграцията на левкоцитите в тъканите, блокира освобождаването на кинини и стабилизира липозомните мембрани. По този начин възпрепятства хиперергичното възпаление и възникването на микрокристалинен артрит.
(Houde) – tabl.= Colchicinum crystalisatum 1 mg + Tiemonium jodatum 50 mg + Phenobarbital 15 mg + Pulvis Opii 12,5 mg; Colchimax (Hoechst Marion Roussel) – tabl. = Colchicinum crystalisatum 1 mg + Tiemonium methylsulfate 50 mg + Pulvis Opii 12,5 mg.
 

Реклама