Combivent (Boehringer ingelheim)

Лекарствени форми:

Действие: Combivent представлява комбиниран препарат под формата на суспенсия за букална инхалация, който съдържа два бронходилататора - Ipratrorium и Salbutamol. Ипратропиум бромидът блокира бронхоконстрикторните холинергични ефекти на парасимпатиковата нервна система. Салбутамолът индуцира бронходилатация посредством бета-2-адренергичните рецептори.

Показания: За продължително симптоматично лечение на реверзибилния бронхоспазъм при хронични обструктивни бронхопревмопатии, когато само един бронходилатор не е достатъчен.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се само при възрастни. Обичайната ефикасна доза е 2 инхалации 4 пъти дневно. Препоръчва се да не се надвишават 12 инхалации дневно.

Преди започване лечението с Combivent ако има данни за бронхиална инфекция и/или обилни бронхиални секреции е необходимо да се проведе антибактериално лечение.

При инхалирането трябва да се внимава да не попадне в окото, защото поради съдържанието на ипратропиум бромид може да провокира мидриаза.

Странични ефекти: При терапевтични дози рядко са наблюдавани нежелани ефекти - треперене на крайниците, палпитации, суносова тахикардия вертигинозни прояви, главоболие, съхрене на устата и кашлица от раздразване. Тези прояви регресират след спиране на лечението. Както при всички препарати за инхалационна употреба съществува риск от развитие на парадоксален бронхоспазъм. Не са наблюдавани феномени на тахифилаксия при продължително лечение.

Противопоказания: Алергия към някоя от съставките на прапарата. Не се препоръчва приложението му по време на бременност и кърмене. При спортисти може да позитивира реакция за антидопингов контрол! 

fl. dosier aerosol (200 единични дози).
 

Реклама