КИСЕЛ БИКАРБОНАТЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА А11

(HDC-A11)

Действие:

При смесване на 1 l HDC-A11 с 32,775 1 апирогенна, деминерализирана вода и 1,225 1 бикарбонатен концентрат 8,4 % се получава готов за употреба бикарбонатен разтвор за хемодиализа със следния електролитен състав: Na+ 135,66 mmol/l; K+ 1,03 mmol/l; Ca2+ 1,8 mmol/l; Mg2+ 0,51 mmol/l; Cl- 111,7 mmol/l; CH3COO- 3,09 mmol/l u HCO3- 29,62 mmol/l.

Готовият за употреба бикарбонатен разтвор за хемодиализа, в състава на който участва CHD-A11 съдържа най–малко калиеви и хлорни йони в сравнение с разтворите, получени с разреждане на концентратите CHD-A12 u CHD-A13.

Показания

Странични ефекти

Дозов режим

: Екстракорпорално - с апарат “изкуствен бъбрек”.
: Обикновено в края на диализата настъпва метаболитна алкалоза.
: За екстракорпорална хемодиализа или бикарбонатна хемодиафилтрация (само в комбинация с основен бикарбонатен концентрат 8,4 % и разреждане с вода). Преди въвеждане на готовия бикарбонатен хемодиализен разтвор в апарата “изкуствен бъбрек” трябва да се извърши анализ по подходящ начин (газ анализ).
В 1000 ml HDC-A11 се съдържат Natrii chloridum 210,7 g; Kalii chloridum 2,611g; Calcii chloridum 6H2O 13,414 g; Magnesii chloridum 6H2O 3,588g; Acidum aceticum 6,31 g.
 

Реклама