КИСЕЛ БИКАРБОНАТЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА А12

(HDC-A12)

Действие

При смесване на 1 1 HCD-A12 c 32,775 1 апирогенна, деминерализирана вода и 1,225 1 бикарбонатен концентрат 8,4 % се получава готов за употреба бикарбонатен разтвор за хемодиализа със следния електролитен състав:

Na+ 135,66 mmol/l; К+ 2,06 mmol/l; Ca2+ 1,8 mmol/l; Mg2+ 0,51 mmol/l; Cl- 113.66 mmol/l; CH3COO- 3,09 mmol/l и HCO3- 29,62 mmol/l.

Фармакодинамика

Показания

Странични ефекти

Особености на приложение и дозировка:

Екстракорпорално - с апарат “изкуствен бъбрек”. 
: Обикновено в края на диализата настъпва метаболитна алкалоза.
: За екстракорпорална хемодиализа или бикарбонатна хемодиафилтрация (само в комбинация с основен бикарбонатен концентрат 8,4 % и разреждане с вода). Преди въвеждане готовия бикарбонатен хемодиализен разтвор в апарата “изкуствен бъбрек” трябва да се извърши анализ по подходящ начин (газ анализ).
: Готовият за употреба бикарбонатен разтвор за хемодиализа, в състава на който участва CHD- A12, съдържа 2 пъти повече калий и повече хлорни йони в сравнение с разтворите, получени при разреждане на CHD- A11; в сравнение с разтворите, получени при разреждане на CHD- A13 съдържа по-малко натриеви, калиеви и хлорни йони, но повече калциеви и ацетатни йони.
: В 1000 ml HDC-A12 се съдържат Natrii chloridum 210,7g; Kalii chloridum 5,220g; Calcii chloridum 6H2O 13,414 g; Magnesii chloridum 6H2O 3,358g; Acidum aceticum 6,31g.
 

Реклама