КИСЕЛ БИКАРБОНАТЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА А13

(HDC-A13)

Действие:

При смесване на 1 1 HCD-A13 с 32,775 1 апирогенна, деминерализирана вода и 1,225 1 бикарбонатен концентрат 8,4 % се получава готов за употреба бикарбонатен разтвор за хемодиализа със следния електролитен състав:

Na+ 138,73 mmol/l; K+ 3,09 mmol/l; Ca2+ 1,55 mmol/l; Mg2+ 0,51 mmol/l; Cl- 115,26 mmol/l; CH3COO- 2,06 mmol/l и HCO3- 29,62 mmol/l.

Готовият за употреба бикарбонатен разтвор за хемодиализа, в състава на който участва CHD-A13, съдържа 3 пъти повече калий, повече натриеви и хлорни йони, но по-малко калциеви и ацетатни йони в сравнение с разтворите, получени при разреждане на CHD-A11; в сравнение с разтворите, получени при разреждане на CHD-A12, съдържа повече натриеви, калиеви и ацетатни йони.

Показания

Странични ефекти

Особености на приложение и дозировка:

Екстракорпорално – с апарат “изкуствен бъбрек”. 
: Обикновено в края на диализата настъпва метаболитна алкалоза.
: За екстракорпорална бикарбонатна хемодиализа или бикарбонатна хемодиафилтрация (само в комбинация с основен бикарбонатен концентрат 8,4 % и разреждане с вода). Преди въвеждане на готовия бикарбонатен хемодиализен разтвор в апарата “изкуствен бъбрек” трябва да се извърши анализ по подходящ начин (газ анализ).
В 1000ml HDC-A13 се съдържат Natrii chloridum 214,8 g; Kalii chloridum 7,83 g; Calcii chloridum 6H2O 11,55 g; Magnesii chloridum 6H2O 3,558g; Acidum aceticum 4,203g.
 

Реклама