Concentratum pro haemodialysi CHD-1 (Unipharma)

Лекарствени форми: Fl. x 10 l.

Състав: Натриев хлорид, калиев хлорид, калциев хлорид, магнезиев хлорид, натриев ацетат, глюкоза и дестилирана вода.

Действие: Представлява концентрат за получаване на разтвори за екстракорпорална хемодиализа с апарат “изкуствен бъбрек”. Разтворът се приготвя ex tempore като една част от концентрата се разрежда с 34 части дестилирана вода. В 1000 ml от така получения разтвор се съдържат: Na+ - 132 mmol, K+ - 1,5 mmol, Ca++ - 0,25 mmol, Mg++ - 0,5 mmol, Cl- - 93,7 mmol, CH3COO- - 21 mmol, глюкоза – 2,5 g. Електролитният състав, рН и осмоларитетът на разтвора са близки до тези на кръвната плазма. По време на хемодиализния сеанс токсичните вещества (уремийни токсини) с по-малки размери на порите на полупропускливата мембрана на диализатора преминават от кръвта на пациента в обмиващия външната повърхност на диализатора електролитен разтвор (диализна течност) и по такъв начин се осъществява извънтелесното очистване на кръвта от уремийните токсини.

Показания: За хемодиализа при ХБН и ОБН.

 

Реклама