Concentratum pro haemodialysi CHD-3 (Unipharma)

Лекарствени форми: Fl. x 10 l.

Състав: Na+ - 138 mmol, K+ - 3,0 mmol, Ca++ - 1,75 mmol, Mg++ - 0,75 mmol, Cl- - 108,0 mmol, CH3COO- - 38 mmol.

Действие: Концентрат за приготвяне на диализен разтвор, който, за разлика от CHD-1 и CHD-2, се характеризира с по-високо съдържание на Na+, поради което при използването му няма бягство на Na+ от кръвта на пациента към диализатора поради липсата на концентрационен градиент. Освен това той има и по-високо съдържание на K+, поради което прилагането му при пациенти без изразена хиперкалиемия преди диализа не увеличава риска от хипокалиемия в края на диализния сеанс. 

 

Реклама