Convertige, Convertige-Neo (Unipharma)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се по една доза 3,0 g (5 см3) с малко вода или друга течност три пъти дневно след нахранване.
Да се прилага предпазливо при болни с тежка, неконтролирана артериална хипертония, ритъмни нарушения и захарен диабет.
Отоневрологични нарушения, изразяващи се в световъртеж, нарушено равновесия, главоболие, шум в ушите, причинени от увреждания във вестибуларния, слуховия или зрителния анализатор; съдови и други вегатативни нарушения.
Convertige-Neo е комбиниран препарат с антивертигинозно действие, което се дължи на синергизма между миотропния съдоразширяващ ефект на папаверина, индеректния симпатикомиметичен ефект на папаверина, индиректния симпатикомиметичен ефект на ефедрина и на метаболитните ефекти на монокалиевия фосфат и на натриевия хидрокарбонат. Ефектът на препарата се усилва от комбинацията с vit. A и vit. E. Папаверинът повлиява благоприятно преходните съдови нарушения при вестибуларна криза предимно в първата фаза, която се характеризира с транзиторна хипертония, а ефедринът повлиява следващата фаза на по-дълготрайна хипотония. Двете съставки намаляват повишения тонус на гладката мускулатура на съдовете. Монокалиевият фосфат и натриевият хидрокарбонат повлияват благоприятно алкално-киселинното равновесия, характерните за вестибуларно болните в междупристъпния период хипокалиемия, хипофосфатемия, хиперкалциемия и хиперхлохидрия, както и нарушения на редица метаболитни процеси при болните с вестибуларен синдром – релативна хиперфункция на паращитовидните жлези и хиперфункция на щитовидната жлеза. Vitamin A има пряко отношение лкъм функцията на рецепторните клетки на зрителния, слуховия и вестибуларния анализатор и взема важно участие при окислително-възстановителните процеси. Vitamin E е биологичен антиоксидант.
Granul. x 3g = Papaverini hydrochloridum 10mg + Ephedrini hydrochloridum 20mg + alpha-Tocopheroli acetas (vit. E) 30mg + Retinoli palmitas 30mg (= 30000 UI vit. A) + Monokalii phosphas 100mg + Natrii hydrocarbonas 300mg; аерозол.
 

Реклама