Co-Renitec (MSD), Vaseretic (MSD)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност , анурия.
Замаяност, главоболие, умора, мускулни крампи, гадене, астения, ортостатична хипотензия, импотенция, диария – наблюдават се много рядко и са транзиторни.
1-2 таблетки дневно.
Прилага се за лечение на всички форми и степени на АХ, особено реновазална и ренопаренхимна с висока ПРА, с изключение на антихипертензията при първичен хипералдостеронизъм.
Комбиниран препарат, който съчетава антихипертензивното действие на еналаприла, инхибиращ АСЕ, и натриуретичното, диуретичното и антихипертензивното действие на хидрохлоротиазида. Комбинирането на двете активни съставки дава възможност да се намали дозировката им.
Tabl. = Enalapril 20 mg + Hydrochlorothiazide 12,5 mg; Tabl. = Enalapril 10 mg + Hydrochlorothiazide 25 mg.
 

Реклама