CoTareg (Novartis), Nisis Co (Novartis)

Лекарствени форми: Tabl. = Valsartan 80mg + Hydrochlorothiazide 12,5mg.

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

По 1 таблетка дневно, еднократно сутрин. Дозата не се променя при пациенти с лека и умерена бъбречна и чернодробна недостатъчност.
Свръхчувствителност към валзартан и сулфонамиди, бременност и лактация, тежка бъбречна недостатъчност, реновазална хипертония, застойна сърдечна недостатъчност, чернодробна енцефалопатия, лечение с литиеви препарати, бепридил, i.v. еритромицин.
Съчетава страничните ефекти на двете съставки.
Артериална хипертония
Комбиниран препарат за лечение на пациенти с артериална хипертония с добър ефект от лечение с диуретици и инхибитори ангиотензин II рецепторите. Максимален антихипертензивен ефект се достига след 2-4 седмици.
 

Реклама