Crisantaspase (DCI) = Erwinia asparaginase

Синоними: Erwinase (Porton).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания: За лечение на остра лимфобластна левкоза, неходжкинови лимфоми, злокачествени меланоми и други, обикновено в комбинация с други противотуморни средства.

Особености на приложение и дозировка:

Желателно е да се направи предварително тест за сврьхчувствителност с 50 UI в 0,1 – 0,2 ml, интрадермално и да се наблюдава реакцията 3 h. Ако има алергична реакция и лечението с ервиназа е наложително, то се започва с 10 UI/kg и дозата се увеличава постепенно, в продьлжение на 5 дни, до пьлната доза. При тежки алергични реакции не се прилага.

При деца индукционното лечение обикновено се прави с 1000 UI/m2 венозно в продьлжение на 10 дни. Месечните реиндукции се правят 1000 UI/m2 в продьлжение на 5 дни.

Особености на употреба:

Странични ефекти: По-редки, отколкото при приложение на аспарагиназа, получена от Esch. coli. Наблюдават се алергични реакции, депресия, гадене, поврьщане, температура, повишени стойности на аминотрансферазите, алкалната фосфатаза, билирубина и холестерола и намаление нивото на фибриногена и на някои от коагулационните фактори. Тези странични прояви са обикновено реверзибилни.

Противопоказания: Сврьхчувствителност кьм препарата.

Разтворьт се приготвя като сьдьржимото на флакона се разтваря най-малко 0,5 ml стерилен физиологичен разтвор или 5 % декстроза.
Обичайната дозировка е 200 UI/kg (5000 – 6000 UI/m2). Инжектира се мускулно, подкожно или под формата на венозна инфузия.
Ензимьт аспарагиназа разгражда аспарагина в клетките. Малигнените лимфоцитни клетки се нуждаят за своя метаболизьм от екзогенен внос на аспарагин, докато нормалните клетки синтезират аспарагин, т.е. те са в много по-малка степен зависими от наличието му. Erwinase е аспарагиназа, която е синтезирана от растителния микроорганизьм Erwinia chrysanthemi и има много по-слаба токсичност отколкото аспергиназата с произход от Esch. coli. Erwinase има специфична активност 700 UI/mg, което минимализира внасянето на чужди протеини в организма при всяка апликация. Ервиназата предизвиква различен серологичен отговор от аспарагиназата, продуцирана от Еsch. coli, което прави вьзможно приложението и при сврьхчувствителност кьм аспарагиназа от Esch. coli и обратно. Алергичните реакции при използване на ервиназа са много по-редки. Тя няма диабетогенно действие. И двата типа аспарагиназа имат сходен антитуморен ефект.
Fl. x 10 000 UI.
 

Реклама