Cyancobalamine (DCI) – Vitamin B12

Синоними: Vitamin B12 (Sopharma), Vitamin B12 Jenapharm (Jenapharm), Vitamin B12-Ratiopharm (Ratiopharm), Vitamin B12-Aquettant (Aquettant), Vitamin B12 Lobaz-Gerda inj (Gerda), Vitamin B12 mille Delagrange (Delagrange), Vitamin B12 Lavoisier a 5000 µg (Chaix et Du Marais), Vitamin B12-Richter (G.Richter), Dosemine (Roussel), Cytobion (Merck), Vitarubin (Streul).

Лекарствени форми: Vitamin B12 (Sopharma) – amp. x 100 µg, x 250 µg, x 500 µg et x 1000 µg, amp. depot x 1000 µg; Vitamin B12 Jenapharm – amp. x 100 µg et x 1000 µg; Vitamin B12-Ratiopharm – film-tabl. x 1000 µg, amp. x 1000 µg; Vitamin B12-Aquettant – amp. x 100 µg et x 1000 µg; Vitamin B12 Lobaz-Gerda inj – amp. x 1000 µg; Vitamin B12 mille Delagrange – amp. x 1000 µg; Vitamin B12 Lavoisier a 5000 µg – amp. x 5000 µg/2 ml; Vitamin B12-Richter – amp. x 300 µg et x 1000 µg; Dosemine – amp. x 5000 µg/2 ml; Cytobion – drag. x 300 µg, amp. x 100 µg/1 ml et 1000 µg/1 ml, fl. x 5000 µg/5 ml; Vitarubin – amp. x 200 µg et x 1000 µg.

Действие: Vitamin B12 активира миотичното клетъчно деление и диференцирането на клетките. Той участва в синтезата на лабилни метилни групи и в образуването на метионин, хистидин и тимидин. Като контролира превръщането на фолиевата киселина във фолинова, Vit. B12 участва в процеса на биосинтезата на пуриновите бази, които са съставка на нуклеиновите киселини, влизащи в състава на цитоплазмата и ядрата на клетките, и по-специално на РНК и ДНК, представляващи генетичния материал на клетъчното ядро и осигуряващи генетичната информация и съответния протеинов синтез на клетките в организма. По този начин Vit. B12 стимулира левкопоезата, тромбопоезата и осигурява нормалното еритробластно кръвотворене. Участва в изграждането на миелиновите обвивки на нервите. активира процесите на белтъчната, въглехидратната и пигментната обмяна.

Показания: Прилага се за лечение на мегалобластна анемия, на вторични мегалобластни анемии: макроцитна анемия у бременни, след резекция на стомаха, при карцином на стомаха, при спру, чернодробни заболявания, отравяне с олово, рибна тения, при алиментарни анемии, а също така като стимулиращо средство при физическо и психично изтощение. При неврити, полиневрити (диабетна, при хроничен алкохолизъм), herpes zoster, остеопороза и други.

Особености на приложение и дозировка: Началното активно лечение се започва с 500 – 1000 µg мускулно ежедневно, като лечебния ефект се отчита по настъпването на ретикулоцитна криза, трансформацията на мегалобластното кръвотворене в нормобластно, изчезване на мегалоцитите в периферната кръв, повишение на Hb, еритроцитите и хематокрита. След това се прилагат по 500 – 1000 µg на всеки 15 дни 1 – 2 месеца, по-късно – по 250 µg един път месечно и поддържаща терапия за цял живот по 250 – 500 µg през 2 – 3 месеца. При смесен дефицит се провежда комбинирано лечение с Vit. B12 и фолиева киселина. При фуникуларна миелоза последната е противопоказана.

Взаимодействие с други лекарства: Не се препоръчва смесването му в една спринцовка или банка с Vit. B1 и Vit. B6, защото спомага за разрушаването им, а също така засилва алергичното им въздействие.

Странични ефекти: Обикновено се понася много добре. При отделни болни може да се развият алергични реакции, тахикардия, нервно възбуждане, болки в сърдечната област.

Противопоказания: Остри тромбоемболични заболявания, еритремия, при болни със стенокардия да се прилага внимателно и в по-малки дози.

 

Реклама