Cyclizine (DCI)

Синоними: Marzine (Wellcome).

Лекарствени форми: Tabl. x 50 mg.

Действие: Циклизинът е Н1-антихистаминно средство от групата на пиперазините с подчертано антиеметично и антивертигинозно действие. Антиеметичното му действие се упражнява на нивото на ЦНС. Това действие настъпва бързо - началният ефект се проявява 15 минути след абсорбцията му и продължава 4 - 6 h след приемането на една доза от 50 mg. Циклизинът притежава леко изразен седативен и атропинов ефект. След орално приемане се резорбира 75% от приетото количество. Плазменият му полуживот е 15 h.

Показания: - Прилага се за профилактика и лечение на гаденето и повръщането от медикаментозен произход, с изключение на тези, предизвикани от антимитотични цитостатици.

    • За профилактика и лечение на кинетозите.

    • За симптоматично лечение на вертигинозен синдром.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, глаукома, простатна хипертрофия, водачи на МПС и управляващи опасни машини и установки, деца под 5-годишна възраст. По време на лечението не се препоръчва приемането на алкохол.
Както повечето от антихистаминовите препарати циклизинът може да доведе до сомнолентност. Може да се наблюдават атропиноподобни ефекти - хипервискозитет на бронхиалните секреции, сухота в устата, нарушения в акомодацията, констипация, ретенция на урината, психично объркване или възбуждане при стари хора.
Не се препоръчва едновременното му прилагане с депресори на ЦНС - хипнотици, анестетици, невролептици, натипаркинсонови антихолинергици, с трициклични антидепресанти, атропинови спазмолитици, а така също и с дизопирамид, поради риск от потенциране на ефектите им.
При гадене и повръщане се приема по 1 таблетка на всеки 6 или 8 h. При кинетози се приема по 1 таблетка на 6 до 8 h. При вертигинозни прояви се прилага по 1 таблетка 3 пъти дневно до номалението или изчезването им.
 

Реклама