Cycloteriam (Aventis)

Лекарствени форми:

Действие:

Циклотиазидът

Триамтеренът

Съотношението на циклотиазида към триамтерена – 1:50 е така подбрано, че осигурява адитивен ефект върху диурезата и елиминирането на Na+, но е антагонистично към излъчването на К+. В резултат на това се реализира засилен антиедематозен и антихипертензивен ефект с поддържане на една нормална калиемия в повечето случаи. Пролонгираният ефект на двете съставки осигурява еднократно приемане на препарата през деня.

Показания:

  • за диуретично лечение при застойна сърдечна недостатъчност, специално по време на лечение с дигиталисови гликозиди.

Особености на приложение и дозировка:

За лечение на оточния синдром при застойна СН се прилага по половин до 2 таблетки дневно, а след намаляването или изчезването на отоците по половин таблетка през 1 – 2 дни.

Странични ефекти:

Противопоказания:

По време на бременност и кърмене, хиперкалиемия, ОБН и ХБН, хепатална енцефалопатия, свръхчувствителност към сулфамиди.
Стомашно-чревни прояви , алергични кожни обриви, дехидратация с хиповолемия, хипонатриемия и ортостатично хипотензия, риск от хиперурикемия и хипергликемия. Изключително рядко може да се развие левкоцитопения и тромбоцитопения. Описани са отделни случаи на остър интерстициален нефрит.
При лечението на АХ отначало се прилага по половин таблетка сутрин в продължение на 2 – 3 седмици. След това се провежда поддържащо лечение с по половин до 1 таблетка дневно, в зависимост от понижението на АН. Натриуретичният ефект на циклотериама позволява да се поддържа по време на лечението умерен солеви режим, но без ексцесии. По време на лечението трябва да се осигурява достатъчен внос на течности, за да се избегне евентуално дехидратация, особено при стари хора.
- за продължително лечение на артериална хипертензия.
е дистален диуретик, който има умерено натриуретично действие, като блокира първично проницаемостта на луминалната мембрана на клетките на дисталните извити каналчета, но не повлиява проницаемостта за йоните на калия и щади тяхната екскреция. Това му действие е независимо от наличието или липсата на алдостерон (“псевдо-антиалдостеронов” диуретик). При продължително лечение, освен диуретично има и антихипертензивно действие.
е тиазиден диуретик, който действа главно на нивото на кортикалния сегмент на нефрона и се характеризира с удължено действие след еднократен прием . в продължение на 18 – 24 h.
Комбиниран диуретичен препарат с изразено антихипертензивно и антиедематозно действие, дължащи се на двете му основни съставки.
Tabl. = Triamterene 150 mg + Cyclothiazide 3 mg.
 

Реклама