Cyproterone (DCI)

Синоними: Androcur ( Schering ).

Лекарствени форми: Androcur

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Тежки заболявания на черния дроб, тромбоемболична болест, сьрпоклетьчна анемия, депресивни сьстояния.
Болезненост и набьбване на грьдните жлези, лесна уморяемост, неспокойствие, понякога депресия или вьзбуждане.
Прилага се дьлбоко мускулно в доза 300 mg през 10 – 14 дни продьлжително време. При липса на ефект дозата се увеличава на 600 mg ( две ампули ), които се инжектират разделно – в десния и левия седалищен мускул, сьщо през интервал от 10 – 14 дни. При постигане на ефект лечението продьлжава с таблетки в поддьржаща доза.
Per os: 100 – 200 mg/24 h. Parenteralis: по 1 ампула i.m. през 10 – 14 дни.
Прилага се при рак на простатната жлеза.
Андрокур е антиандрогенен препарат, който действа гестагенно и антигонадотропно, потиска функцията на половите жлези, отсабва либидото и потенцията.
tabl. x 50 mg; Androcur Depot – amp. x 300 mg/3 ml
 

Реклама